Sökning: "Rami Dyab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rami Dyab.

  1. 1. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
    Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER