Sökning: "Rami Rami"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Rami Rami.

 1. 1. Ökar låsbara duschbås tryggheten för elever? : En kvantitativ enkätstudie om skolans omklädningsrum för elever i åk 9

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Rami Sulaiman; Ramandip Soni; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och hypoteser Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader i elevers upplevda trygghet i skolor med låsbara duschbås i jämförelse med skolor utan låsbara duschbås i omklädningsrummet. Studien syftade även till att undersöka ifall låsbara duschbås leder till att elever duschar i högre utsträckning i jämförelse med elever utan låsbara duschbås. LÄS MER

 2. 2. Energy savings potential of building envelope refurbishment in Swedish single-family houses

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Rami Kousah; [2023]
  Nyckelord :Energy savings; energy efficiency; cost efficiency; LCC; refurbishment; energy efficient measures; climate zones; Sweden; single-family house;

  Sammanfattning : Sweden has ca. 2 million single family houses (SFH) housing 52% of the population and representing 44.6% of the overall heated floor area. SFHs account for 39. LÄS MER

 3. 3. CHALLENGES FOR INTEGRATION INTO THE SWEDISH EDUCATION SYSTEM : experiences of war-displaced adult immigrant students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rami Khayat; [2022]
  Nyckelord :adult immigrant students; integration; challenges; empowerment;

  Sammanfattning : The aim of the research is to study the integration process of war-displaced adult immigrant students in the Swedish education system, regarding to war-displaced adult immigrant students' points of view to integrate to the Swedish education system and the challenges that war-displaced adult immigrant students faced to achieve the desire of integration. To implement this research study, the researcher used a qualitative research interview method through open-ended interviews with war-displaced adult immigrant students and previous literature research. LÄS MER

 4. 4. Enhancement of a Partly Automated Complex Development and Delivery Flow

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :albin vogel; Rami Latif; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development and delivery flow for the 5G configuration interface at Ericsson is a complex and time-consuming process. One section in this workflow is to test the configuration after an update to ensure the interface has the same functionalities as intended. LÄS MER

 5. 5. Conflict Sensitivity in the lens of Strategic Sustainable Development (SSD)

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Rami Alyousef; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER