Sökning: "Ramin Bokharai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ramin Bokharai.

  1. 1. Oro, ångest och klaustrofobi vid magnetresonanstomografi. En litteraturstudie om patienter upplevelser.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Alina Kato Morad; Ramin Bokharai; [2019-08-22]
    Nyckelord :röntgensjuksköterska; ångest; klaustrofobi; MRT; patientupplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund. Magnetresonanstomografi (MRT) är en avancerad teknik som utvecklas fort. MRT är känd för att ge en väl detaljerad bild av anatomin på människor där det är viktig för att identifiera patologi. Tekniken är smärtfri och till skillnad från annan röntgenteknik så använder sig inte MRT-kameran av någon joniserande strålning. LÄS MER