Sökning: "Rammed earth"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Rammed earth.

 1. 1. Investigating and Improving Thermal Performance of Bhutanese Rammed Earth Dwellings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Matthijs Pieter Bernard van Jaarsveld; [2019]
  Nyckelord :Bhutan; Vernacular Architecture; Rammed Earth; Bio-based Materials; Additives; Material Properties; Thermal Conductivity; Mechanical Properties; Energy Performance; Thermal Comfort; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditionally Bhutanese buildings are built with rammed earth. These buildings have low insulation values and lack thermal comfort resulting in sub-zero temperatures inside the homes in colder regions. LÄS MER

 2. 2. Kollektiv odling i kris : - en antropocen trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Bodelsson; [2019]
  Nyckelord : Malmö ; stadsodling ; rammed earth ; anthropocene ; paradiset ;

  Sammanfattning :   “Kollektiv odling i kris - en antropocen trädgård"  visar en vision av hur ytor i en svensk stad har omformats och omplanerats, kanske som en konsekvens av samhälleliga beslut, kanske genom ideellt arbete - kanske bäggedera.   Bakgrunden till allt det här är såklart klimatförändringarna, som med stor sannolikhet om några år även kommer påverka matförsörjningen. LÄS MER

 3. 3. Årsta 4-9

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tuula Kemppainen; [2018]
  Nyckelord :School; Elementary school; Årsta; Stockholm; Architecture; Rammed earth; Adobe; Skola; Grundskola; Årsta; Stockholm; Arkitektur; Stampad lerjord; Lera;

  Sammanfattning : En grundskola för barn i årskurserna 4 till 9 i stadsdelen Årsta i Stockholm. Skolan är placerad i anslutning till ett nybyggt bostadsområde vid Årstafältet. Skolan ska inhysa drygt 500 elever och även innehålla en offentlig del med idrottshall. LÄS MER

 4. 4. The premise of progress

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sigurlín Rós Steinbergsdóttir; [2017]
  Nyckelord :Architecture; urban; design; junior high school; market; density; underprivileged; sustainable; Ghana; Accra; Nima; new typology; mixed use; tradition; innovation; columns; traditional; local; materials; earth brick; rammed earth; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Nima is a distressed neighbourhood located north of central Accra, the capital city of Ghana in West Africa. Nima is an extremely dense community, where land is very scarce. Single floor, clay built compound houses occupy the entire neighbourhood. Spatial planning is lacking, infrastructure is limited and overcrowding proposes a severe problem. LÄS MER

 5. 5. Post-human Intersections - Place-writing, Species & Enabled Landscapes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Malin Rönnerfalk; [2016]
  Nyckelord :Post-humanism; rammed earth; horses; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Post-humanistiska teorier ifrågasätter det med mänskligheten centraliserade perspektiv med vilket vi människor lever och upplever, beskriver och utformar världen. I ett posthumanistiskt perspektiv är natur kultur. Jord och djur är mer än resurser. Alla arter, och alla individer inom alla arter, är aktörer och subjekt. LÄS MER