Sökning: "Ramnpreet Kaur Maan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ramnpreet Kaur Maan.

  1. 1. Lean Production i den offentliga sektorn : Hur kan Lean Production påverka medarbetare att jobba med ständiga förbättringar och kundvärde?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Simon Mårtensson; Ramnpreet Kaur Maan; [2015]
    Nyckelord :Lean Production; employees; continuous improvements; customer value; the public sector.;

    Sammanfattning : AbstractTitle:Lean Production in The Public SectorsLevel:Final assignment for Master of Science in Business Administration.Authors:Simon Mårtensson and Ramnpreet Kaur MaanSupervisor:Stig Sörling and Tomas Källquist.Examiner:Lars-Johan ÅgeDate:2015 – June. LÄS MER