Sökning: "Ramzi Raji"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ramzi Raji.

  1. 1. "När jag reste bort, kunde man knappt andas i Sverige" : En receptionsanalytiskstudie om två kontroversiella konstnärer – August Strindberg och rapartisten Yasin

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Ramzi Raji; [2022]
    Nyckelord :August Strindberg; Yasin; receptionsestetik; litteraturkritik; moral; biografism; arbetarlitteratur;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur August Strindberg med sin novellsamling Giftas och rapartisten Yasin, enligt dagspressen, utmanat moralen i sin samtid. Ett annat syfte är att samtidigt undersöka hur dagspressen förhåller sig till åtskillnaden mellan verk och person. LÄS MER