Sökning: "Randomly selected controls"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Randomly selected controls.

 1. 1. Sammanvägning av parameterskattningar i fallkontrollstudier med matchade och slumpmässigt valda kontroller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mikael Boman; Ove Holm; Leo Jansson; Daniel Odin; Erik H Rezazadeh; [2019-06-24]
  Nyckelord :Retrospective study; Case-control study; Matched controls; Randomly selected controls; Logistic regression; Conditional logistic regression; Maximum-likelihood estimation; Bootstrap; Generalized linear models;

  Sammanfattning : In statistical studies, it is a common practice to have a number of study objects thatare sampled from a population. Then they are followed for the purpose of studying howa factor of interest develops over time. For epidemiological studies in particular, thisis a typical approach. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av djurskyddskontroll - en fallstudie från Gotlands län

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nathalie Joel; [2015]
  Nyckelord :djurskydd; djurskyddskontroll; djurskyddshandläggare; länsstyrelsen;

  Sammanfattning : I dagens animalieproduktion är djurvälfärden viktig. Medvetandet om sällskapsdjurens välbefinnande har också ökat. Allmänheten och konsumenter får allt större insikt om vikten av djurens välbefinnande och välfärd. LÄS MER

 3. 3. Quality of life after stroke : the EROS study in urban Lithuania

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Daina Kranciukaite - Butylkiniene; [2014]
  Nyckelord :stroke; quality of life; short form 12 health survey questionnaire.;

  Sammanfattning : Objectives. This studyaimed to assess quality of life in first-onset stroke survivors, and to determine how stroke associates with social and demographic factors, peculiarities of lifestyle, and chronic non-infectious diseases.Material and methods. LÄS MER

 4. 4. EEG enhancement for EEG source localization in brain-machine speller

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Parinaz Babaeeghazvini; [2013]
  Nyckelord :Brain-Computer interface BCI ; Brain-machine speller; Electroencephalogram EEG ; source localization; source reconstruction;

  Sammanfattning : A Brain-Computer Interface (BCI) is a system to communicate with external world through the brain activity. The brain activity is measured by Electro-Encephalography (EEG) and then processed by a BCI system. EEG source reconstruction could be a way to improve the accuracy of EEG classification in EEGbased brain–computer interface (BCI). LÄS MER

 5. 5. Tätskikt i klimatskal : En studie av byggentreprenörers arbetssätt

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Tim Nilsson; [2013]
  Nyckelord :air tightness; building envelope; Lufttäthet; tätskikt i klimatskal; tätskikt; klimatskal; täthet;

  Sammanfattning : As energy prices skyrocket and the environmental issues become more frequently debated, interest in energy-efficient buildings has increased sharply in the past decade. Because of this, the interest to achieve high air tightness in building envelopes have once again awakened, due to a good air tightness contributes to lower energy consumption in several ways and to a healthier indoor environment. LÄS MER