Sökning: "Rania"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Rania.

 1. 1. Migrationsverkets uppföljning av asylboenden som drivs i privat regi - En empirisk studie om hur uppföljningen sker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Katica Rakuljic; Rania Farah; [2019-03-19]
  Nyckelord :Uppföljning; Asylboenden; Migrationsverket; Offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Den rådande situationen av allt fler flyktingströmmar som har ökat dramatisk de senaste åren har skapat stora påfrestningar på migrationsverket att tillgodose de ökade behoven av boenden.För att kunna tillgodose behovet av husrum har migrationsverket använt sig av privataleverantörer då myndighetens egna boenden inte räcker till. LÄS MER

 2. 2. Conceiving a talk show and civic talk through young women’s eyes : gender in an audience study on Indonesian talk show ‘Mata Najwa’

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rania Savitri Mafiroh; [2019]
  Nyckelord :audience engagement; citizenship; civic cultures; civic agency; civic talk; civic mix; female audience; Indonesia; Mata Najwa; Najwa Shihab; intimate public sphere; patriarchal culture; spectrum of engagement; talk show; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the agency of young Indonesian women audiences promoted by an Indonesia television talk show, Mata Najwa. The aim of the thesis is understanding the engagement of young Indonesian women with the programme and how they acquire knowledge from this public discussion talk show as their resource in having civic talk about political and social issues in Indonesia. LÄS MER

 3. 3. Equation Solving in Indian Mathematics

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Algebra och geometri

  Författare :Rania Al Homsi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Islam och muslimer i svenska medier : En kvalitativ studie om representationer inom opinionsbildande artiklar september 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Rania Magdasdotter; [2018]
  Nyckelord :islam; muslimer; media; klaner; politik; integration; hederskultur; analfabetism; representationer.;

  Sammanfattning : Studien består av en undersökning om hur islam och muslimer representeras i svenska opinionsbildande artiklar online under september 2018. Undersökningen avser att studera hur och inom vilken kontext islam, muslimer och muslimska fenomen diskuteras och framställs. LÄS MER

 5. 5. ÄLDRE MULTISJUKA PATIENTER PÅ AKUTEN : Ur äldre patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rania AL-Mhana; Muthana Shaghi; [2018]
  Nyckelord :emergency department; experiences; multiple diseases; older patients; waiting time.; akutmottagningen; multisjuklighet; upplevelser; väntetider; äldre patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre patienter som söker vård till akutmottagningen har ökat med åren. De flesta sökande av dessa äldre patienter är multisjuka, vilket innebär att de äldre patienterna har minst två sjukdomar. LÄS MER