Sökning: "Ranking"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade ordet Ranking.

 1. 1. Life Guideline -Improving international students’ social integration through design

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Chak Pan So; [2023]
  Nyckelord :International student; social integration; design methods;

  Sammanfattning : The social integration of international students has always been a much-discussed topic. As more and more students around the world choose to study or exchange abroad, help for the social integration of these international students is being improved. LÄS MER

 2. 2. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER

 3. 3. Sociala hierarkier - Fördelaktigt eller skadligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nina Stenholm; Hanna Norin; [2023]
  Nyckelord :Sociala hierarkier; Psykosocial arbetsmiljö; Krav; Kontroll; Sociala samspel; Socialt kapital; social hierarchies; psychosocial work environment; demand; control; social interaction; social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the connection between experienced social hierarchies and the psychosocial work environment aspects demands, control, social interaction and social capital among high school teachers in Sweden. The two research questions were: 1. LÄS MER

 4. 4. Motherhood in a Patriarchal Society : A Feminist Analysis of Motherhood in The Handmaid´s Tale by Margaret Atwood

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hanna Lindberg; [2023]
  Nyckelord :feminism; patriarchy; motherhood; institution of motherhood;

  Sammanfattning : Margaret Atwood The Handmaid´s Tale displays a discouraging picture of a patrairchal society where women have little to nothing to say about how they want to live their life. Decresing population rates due to fertility issues make the ability to have children a very important aspect of their society. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Cold-Start in Recommendation Systems Using a Hybrid Model Based on Factorization Machines and SBERT Embeddings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sabrina Chowdhury; [2022]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Hybrid Recommender Systems; Cold-Start Problem; språkteknologi; hybrida rekommendationssystem; kallstartsproblemet;

  Sammanfattning : The item cold-start problem, which describes the difficulty of recommendation systems in recommending new items to users, remains a great challenge for recommendation systems that rely on past user-item interaction data. A popular technique in the current research surrounding the cold-start problem is the use of hybrid models that combine two or more recommendation strategies that may contribute with their individual advantages. LÄS MER