Sökning: "Rannebergen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Rannebergen.

 1. 1. Ljuset i tunneln : En kvalitativ studie om områdesutveckling i utsatta områden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Dilara Maasoglu; [2022]
  Nyckelord :Områdesutveckling; platsutveckling; utsatta områden; samhällsplanering; trygghet; brottslighet; insatser; samverkan; brottsprevention; CPTED; Jane Jacobs; kollektiv förmåga; socialt kapital; sociala risker; fasteorin; Klockaretorpet; Rannebergen; Gårdsten.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att identifiera lärdomar från två tidigare utsatta områden (Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping) och ett tidigare särskilt utsatt område (Gårdsten i Göteborg). Intervjuer med polis, kommun, socialförvaltning, bostadsbolag och civilsamhälle har genomförts i varje stadsdel för att undersöka vilka insatser och åtgärder som har genomförts av aktörerna i områdena. LÄS MER

 2. 2. Hållbar stadsutveckling för delaktighet och invånardialog En studie av unga kvinnors kommunikationsvanor och intresse för medborgardialog i en mångkulturell storstadsdel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Reiderstedt; Marina Milojkovic; [2012-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Hållbar stadsutveckling för delaktighet och invånardialog - En studie av unga kvinnors kommunikationsvanor och intresse för medborgardialog i en mångkulturell stadsdel Författare Matilda Reiderstedt och Marina Milojkovic Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborg universitet Termin Höstterminen 2011 Uppdragsgivare Utveckling Nordost (Göteborgs stad i samarbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden) Handledare Malin Sveningsson Sidantal 38 sidor exklusive bilaga Syfte Syftet med vår studie är att undersöka kommunikationsvanor och informationsbehov hos målgruppen unga kvinnor boende i Göteborgs nordöstra stadsdelar. Syftet är också att undersöka de unga kvinnornas intresse för medborgardialog och delaktighet inom ramen för stadsutvecklingsprojekt. LÄS MER