Sökning: "Rapé"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet Rapé.

 1. 1. Examining the Ubiquitousness of Conflict-Related Sexual Violence in Territorial Conflicts A quantitative study on how territorial conflicts are related to rebel perpetrated conflict-related sexual violence and rebel groups funding natural resources

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Andersin; [2020-05-12]
  Nyckelord :civil conflict; conflict-related sexual violence; wartime rape; territorial conflict; rebel groups; financing natural resources;

  Sammanfattning : This study explores how territorial conflicts are related to rebel perpetrated conflict-related sexual violence and if rebel groups funded by natural resources exacerbates that relationship. Prior research has explored how rebel groups funded by natural resources is related to rebel perpetrated conflict-related sexual violence (CRSV). LÄS MER

 2. 2. Drev, syndabockar och megäror Skildringen av metoo-rörelsen i Katarina Frostensons och Fredrik Virtanens självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kristina Brändemo; [2020-05-08]
  Nyckelord :Katarina Frostenson; Fredrik Virtanen; metoo; sexual violence; autobiography; Alexandra Pascalidou; Matilda Gustavsson; Jean-Claude Arnault;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the description of the metoo movement in the autobiographies of poet Katarina Frostenson and journalist Fredrik Virtanen. Frostenson’s husband, Jean-Claude Arnault, and Virtanen were both publicly accused of sexual harassment and rape during metoo. LÄS MER

 3. 3. Skräckinjagande monster eller oskuldsfullt barn? : Gränsöverskridande våld i John Ajvide Lindqvists Lilla stjärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :ondskefulla barn; rape-and-revenge; skräcklitteratur; Lilla stjärna; John Ajvide Lindqvist; identifikations objekt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar John Ajvide Lindqvists roman Lilla stjärna (2010). Uppsatsens syfte är att undersöka och utreda hur dess huvudkaraktärer Theres och Teresa samt de andra unga flickorna i romanen gestaltas som identifikations objekt för läsaren samtidigt som de är våldsamma och väcker avsky. LÄS MER

 4. 4. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 5. 5. Genvägen förbi hanterandet av en patriarkal struktur : -  En idé och ideologianalys om dödsstraff för sexualbrott i Indien

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Hansson; [2020]
  Nyckelord :Könsbaserat våld; Utilitarism; Feminism; Retributivism; Straffteori; Dödsstraff; Konsekvensetik; Idé och ideologianalys;

  Sammanfattning : This study is a qualitative analysis of ideas and ideological content, which main focus is the Indian legislation on rape offenses which was adapted after a brutal rape case in Dehli 2012. The purpose of the study is to analyze how Indian news sites portray the motives behind the new death penalty legislation. LÄS MER