Sökning: "Rape-revenge"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Rape-revenge.

 1. 1. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER

 2. 2. "Affemme de viol-ence" ou "Dlivre-nous du mle". Violence et fminit dans "La Marie tait en noir".

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Ricksand; [2016-06-21]
  Nyckelord :franska; Film; cinema; François Truffaut; The Bride Wore Black; literature; violence; femininity; feminism; Simone de Beauvoir; rape; revenge; La Mariée était en noir;

  Sammanfattning : This essay is a study of the relation between femininity and violence, in relation to the maincharacter, in the subgenre rape/revenge. I study this phenomenon – through an analysis of the maincharacter in Truffaut's movie The Bride Wore Black – and I make use of two different feministtheories : the « classic » feminism of Simone de Beauvoir, and post-feminism, as it is developed byJeffrey Brown. LÄS MER

 3. 3. Är extrema rape-revenge-filmer detsamma som tortyrporr? : – En komparativ studie av tre framställningar av sexualiserat våld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Erik Littorin; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER