Sökning: "RapidValue BPM"

Hittade 1 uppsats innehållade orden RapidValue BPM.

  1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
    Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

    Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER