Sökning: "Rapport Produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden Rapport Produktutveckling.

 1. 1. Algaform : en studie om möjligheterna att använda alger som material i produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Sebastian Hedin; [2023]
  Nyckelord :alger; materialdriven design; materialdriven; design; produkt; produktutveckling; industridesign; formgivning; ericsson; innovation; skörda alger; miljö; hållbarhet; hållbar; grönslick; algaform; 5g; idrott; elitidrott;

  Sammanfattning : I ett tidigare arbete har den snabbväxande fintrådiga algen grönslick undersökts som material i produkter. När algen kokas, pressas och torkas kan det hålla en form. Algafrom som materialet kallas är lätt, hårt och omformningsbart. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av verktyg för brunnslocksöppning

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Aldo Akhonen; Alexander Haile; [2023]
  Nyckelord :Rännstensbrunnslock;

  Sammanfattning : Följande examensrapport är resultatet av ett examensarbete på grund c-nivå på högskoleingenjörsprogrammet innovation och produktdesign vid Mälardalens universitet för Eskilstuna kommun. Examensarbetet handlar om en produktutvecklingsprocess för att ta fram en brunnslockslösning avsedd att förbättra tillvägagångsmetoden för att lyfta rännstensbrunnslock. LÄS MER

 3. 3. Hive : Produktutveckling av en additivt tillverkad sänglampa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jens Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Industrial design; Product design; Bed lamp; Light environment; Scandinavian; FDM; 3D-print; Additive manufacturing; Teknisk design; Produktutveckling; Sänglampa; Ljusmiljö; Skandinavisk; FDM; 3D-print; Additiv tillverkning;

  Sammanfattning : Normada arbetar med att utveckla additivt tillverkade (3D-printade) möbler i skandinavisk stil och vill nuutöka sin produktportfölj med mindre produkter, såsom en sänglampa. Denna rapport fokuserar på att lösa ettvanligt problem med sänglampor idag, nämligen att de oftast antingen ger riktat ljus lämpligt för läsning ellerspritt ljus som skapar en mysig atmosfär. LÄS MER

 4. 4. Third-party risks in industrial control systems: : A case study in the wind power sector

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Abdullahi Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Supply chain security; Wind power; Risk management; Third-party risk management; SCADA-system; Säkerhetshantering för försörjningskedjan; Vindkraft; Riskhantering; Tredjeparts riskhantering; SCADA-system;

  Sammanfattning : This report investigates third-party risk for SCADA systems, using Swedish wind power as an empirical case study. Supervisory, Control, and Data Acquisition (SCADA) systems are used in the wind power industry to monitor and control the operational process. The paper also proposed potential strategies for reducing third-party risks and exposures. LÄS MER

 5. 5. Användarinvolvering i tjänst- respektive produktbaserade företag : En jämförande rapport mellan hur tjänst- och produktföretag involverar användare i sina produktutvecklingsprocesser inom elfordonsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Fredrika Friberg; Lovisa Lindholm; Linus Tagesson; [2023]
  Nyckelord :User involvement; product development; service-based companies; product-based companies; Användarinvolvering; produktutveckling; produktbaserade företag; tjänstebaserade företag;

  Sammanfattning : Att involvera användare i produktutvecklingsprocesser är centralt för att förstå kundens behov samt utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Detta kan kopplas till samtliga företag som arbetar med produktutveckling, där tjänst- respektive produktbaserade företag båda präglas av kundens behov vid skapandet av innovativa lösningar. LÄS MER