Sökning: "Ras"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade ordet Ras.

 1. 1. När fördomarna blir sanningar En kvalitativ studie om familjehemskonsulenters upplevelser av arbetet med rasifierade familjer i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Cederfeldt; Sandra Stenborg; [2021-05-31]
  Nyckelord :idealfamilj; familjehemsvård; rasism; intersektionalitet; antirasistiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur normer om idealfamiljen aktualiseras inomfamiljehemsvården samt analysera hur normer om idealfamiljen påverkar omgivandeinstitutioners bemötande av familjehem med utländsk bakgrund. Materialet utgjordes av sexsemistrukturerade intervjuer med familjehemskonsulenter från ett privat företag i VästraGötalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Using remote sensing and land abandonment as a proxy for long-term human out-migration. A Case Study: Al-Hassakeh Governorate, Syria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Berit Mohr; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; remote sensing; Syria; vegetation indices; land abandonment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The topic of human migration and displacement has become more important in recent years and will continue to do so in the following decades. Voices become louder claiming that climate change is a driving factor for increased displacement and migration. LÄS MER

 3. 3. Lärdomar från raset av Tarfalahallen - En experimentell studie av spikförbandets inverkan på stabiliteten ur plan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Rebecka Kvist; Hiba Alyaseen; [2021]
  Nyckelord :sidostabilisering; biaxiell; enaxiell; styvhet ur plan; vippning; spikförband; underspänd balk; Tarfalahallen; experimentella försök; lateral stabilization; biaxial; uniaxial; out of plane stiffness; lateral torsional buckling; nailed joint; Tarfala Hall; experimental testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I mars 2020 rasade Tarfalahallen i Kiruna. Idrottshallens takkonstruktion bestod av långa underspända limträbalkar upplagda på limträpelare. Balkarna var underspända med hjälp av två trycksträvor som stöttades med dragband av stål och anslutningen mellan trycksträvorna och balken bestod av spikförband. LÄS MER

 4. 4. Oh de Laval : Konsten att appropriera konst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cassandra Limoni; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Oh de Laval; Édouard Manet; Picasso; samtida konst; postkolonialism; feministisk teori; the male gaze; semiotik.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den samtida konstnären Oh de Laval och utforskar med en semiotiskt förankrad analysmetod appropriering i två olika konstverk och samhörigheten mellan dem. Verken som analyseras i studien är Oh de Lavals, Luncheon on the grass, 2019 och Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 och stöds av Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe, 1959-1962. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å at Ängelholm, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Arnold Mate Kalimukwa; Abuzack Juma Mohamed; [2021]
  Nyckelord :HEC-RAS; BSTEM; cross section; erosion; sediment transport; deposition; bank stability; safety factor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis report presents the results of evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å (river) at Ängelholm, located in south-west of Sweden within Scania. The main objectives cover building a hydrodynamic model, studying parameters that define sediment transport, modelling sediment transport within the river, mapping out erosive stretches and comparing to earlier observational study conducted by Norconsult in 2013, and finally conducting analysis of bank stability in most erosive stretches. LÄS MER