Sökning: "Rasch Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rasch Analysis.

 1. 1. Självkänsla ur ett sociologiskt perspektiv : En kritisk analys av begreppets fruktbarhet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emil Lundell; [2022]
  Nyckelord :Self-esteem; Self-concept; Revised Janis and Field Scale; Rasch analysis.; Självkänsla; Självbild; Revised Janis and Field Scale; Raschanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka sociometerteorins sociologiska relevans, förenlighet med flerdimensionella och hierarkiska modeller av självbild samt mätinstrumentet Revised Janis and Field Scales mätegenskaper. En enkät administrerades till 225 studenter vid Karlstads universitet, varav 140 respondenter var kvinnor och 85 var män. LÄS MER

 2. 2. The Road to Become Agile : A case study of agile transformations in the retail market, including an organization development approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linnéa Rasch; Victor Thun; [2020]
  Nyckelord :Large-Scale Agile Transformation; Agile Project Management; Scrum Implementation; Scrum Culture; Organizational Development; Dialogic Organizational Development; Organizational Change; Organizational Culture; Resistance to Change; PMO; Maturity Model; Agile Practices; Organizational Culture Assessment Instrument; OCAI; Storskalig Agil Transformation; Agil Projektledning; Scrumimplementering; Scrumkultur; Organisationsutveckling; Dialogisk Organisationsutveckling; Organisationsförändring; Organisationskultur; Förändringsmotstånd; PMO; Agil Mognadshetsmodell; Bedömningsinstrument inom Organisationskultur; OCAI.;

  Sammanfattning : In today’s volatile market, retail companies struggle for survival as they have to become more flexible and dynamic. Thus, they change the organization, implementing agile methods. LÄS MER

 3. 3. Självkänsla : En sociologisk utvärdering av Revised Janis and Field Scale

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Joel Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Självkänsla; Självet; Revised Janis and Field Scale; Raschanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to psychometrically evaluate the Revised Janis and Field Scale using the rasch model. The model is a measurement model often used to develop and improving composite measures. Quantitative content analysis was also used in the study. LÄS MER

 4. 4. En Raschanalys för att jämföra två svenska översättningar av en enkät som mäter hälsorelaterad livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martina Kielén; Emma Wallentinsson; [2016]
  Nyckelord :Rasch analysis; item response theory; SF-36; RAND-36;

  Sammanfattning : During the 1980’s the non-profit organisation RAND Corporation conducted the two-year Medical Outcomes Study with the goal of creating a comprehensive medical questionnaire. The resulting 116-item questionnaire measures health related quality of life (HRQoL) topics such as physical, mental and general health. LÄS MER

 5. 5. Big Data IT Capabilities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mattias Rasch Skogh; Viktor Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Big data; RBV; IT Capabilities; Value creation; Business and Economics;

  Sammanfattning : The amount of data produced is growing rapidly and organizations are struggling to make use of the generated data from the vast amount of sources. Analyzing and interpreting data to find patterns and trends has become a competitive advantage for companies working with customer oriented operations. LÄS MER