Sökning: "Rasism"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet Rasism.

 1. 1. Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pia Nilsson; [2019-02-05]
  Nyckelord :klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. LÄS MER

 2. 2. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 3. 3. Partipolitiken i den svenska kulturdebatten : En jämförande studie mellan Aftonbladets och Dagens Nyheters kultursidor 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Frida Lindström; [2019]
  Nyckelord :kulturjournalistik; partipolitik; sverigedemokraterna; kulturdebatt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om partipolitiken inom den svenska kulturdebatten med avstamp i Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010. Syftet är att undersöka om kopplingen mellan partipolitik och kulturjournalistik blivit starkare eller inte samt hur Sverigedemokraterna framställs i kulturdebatten 2018 jämfört med 2010. LÄS MER

 4. 4. SAMEBLOD (2017) - En visuell analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Julia Berg; [2018-04-23]
  Nyckelord :Sameblod; Semiotik; bildsemiotik; visuell kultur; rasism; förtryck; mening; filmtekniker;

  Sammanfattning : This thesis will examine how the oppression of the ethnic minority group saami visualizes in the movie Sami Blood (2017) and how the pictures in it transmit meaning. By using the method semiotic picture analyzis together with various cinema techniques like mise-en-scéne, cinemaography and cinema editing, have I examined the film-makers use of those techniques and what they signify. LÄS MER

 5. 5. NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS DEMONSTRATION I GÖTEBORG – EN DEMOKRATISK PARADOX En kritisk diskursanalys av medias skildring av NMR:s demonstration i Göteborg den 30 september 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Larsson; Alice Lidén; [2018-02-06]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; nazism; rasism; demokrati.;

  Sammanfattning : Den 30 september 2017 demonstrerade den nationalsocialistiska organisationenNordiska Motståndsrörelsen (NMR) i centrala Göteborg. Den tillståndsgivnademonstrationen kom att uppmärksammas i media såväl som av politiker ochallmänheten i stort. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur debatten omdemonstrationen gestaltades i media. LÄS MER