Sökning: "Rasmus Åhman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Åhman.

  1. 1. Om vikten av relationer i förebyggande socialt arbete : en kvalitativ studie om förebyggande socialt arbete, nyckelaktörer och perspektiv från professionella

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Rasmus Åhman; [2021]
    Nyckelord :adolescent; drugs; perspective; preventive; social work; social workers;

    Sammanfattning : This study explores two key actors when it comes to preventative social work with adolescents, and in what way these actors can have an impact on the adolescent’s drug consumption. The study identifies and focus on the school and social services as two important performers and therefore also key actors. LÄS MER