Sökning: "Rasmus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Rasmus Andersson.

 1. 1. Exploring the Integration of Artificial Intelligence Tools in English as a Foreign Language (EFL) Pedagogy. A Literature Review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Rasmus Andersson; Axel Ringhagen; Albin Tapper; [2024-01-18]
  Nyckelord :Teachers; implementing AI; EFL classroom;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) tools in schools has sparked a polarised debate about its negative impact on critical thinking, plagiarism, and problem-solving skills. Future educators will be affected by the tools, prompting this thesis to explore their potential benefits and challenges through a literature review. LÄS MER

 2. 2. Comparison between Smoothed-Particle Hydrodynamics and Position Based Dynamics for real-time water simulation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rasmus Andersson; Erica Tjernell; [2023]
  Nyckelord :Fluid simulation; Lagrangian fluid simulation; Smoothed-Particle Hydronamics; Position Based Dynamics; Vätskesimulering; Lagransk vätskesimulering; Smoothed-Particle Hydronamics; Position Based Dynamics;

  Sammanfattning : Two of the methods common in video game fluid simulation are SmoothedParticle Hydrodynamics (SPH), and Position Based Dynamics (PBD). They are both Lagrangian methods of fluid simulation. SPH has been used for many years in offline simulations and has truthful visuals, but is not as stable as the newer method PBD when using larger timesteps. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och effektivisering av administrativa processer : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Rasmus Bogren; Emil Andersson; [2023]
  Nyckelord :Administrativ process; Lean; Processkartläggning; Slöserier; Standardisering; 5S;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to examine how Lean can be applied to create moreefficient administrative processes. Based on this purpose, two research questions have been formulated. 1. Which types of wastes can be identified using Lean in administrative processes?2. LÄS MER

 4. 4. Revival structure of the residual entanglement in a three-qubit system

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Agelii; Rasmus Andersson; William Bakke Lindblom; [2023]
  Nyckelord :qubit; tripartite entanglement; residual entanglement; antisymmetric exchange; Quantum Heisenberg model;

  Sammanfattning : The quantum mechanical phenomenon of entanglement plays a key role in areas such as quantum computing and quantum information. Entangled half spin particles, often called qubits, are used to realize quantum based logic which means that studying systems of qubits and their properties is of vital importance to the development of the fields. LÄS MER

 5. 5. Gamla sagor och moderna arbetssätt : En innehållsanalys av folksagor och fabler i svenskläromedel för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Andersson; Rasmus Granqvist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER