Sökning: "Rasmus Areskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Areskog.

  1. 1. Röntgensjuksköterskors upplevelse av stress under covid-19-pandemin : En intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

    Författare :Miriam Alakade; Rasmus Areskog; [2021]
    Nyckelord :X-ray nurse; experiences; stress; pandemic; covid-19; Röntgensjuksköterska; upplevelser; stress; pandemi; covid-19;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan i början av 2020 har världen drabbats av covid-19-pandemin som har en negativ påverkan på anställdas välbefinnande. Enligt flertal studier har pandemin resulterat i negativa bieffekter såsom stress, depression och utbrändhet. LÄS MER