Sökning: "Rasmus Bergman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rasmus Bergman.

 1. 1. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
  Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Personlig nyhetskonsumtion i medielandskapet 2018 : En kvantitativ studie kring högskolestudenters nyhetsvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Oskar Bergman; Rasmus Ull; [2018]
  Nyckelord :Personligt nyhetsflöde; Individualiserad nyhetskonsumtion; Nyhetskonsumtion; Kvantitativ metod; Webbenkät; Uses and gratification; Offentlighetsteori;

  Sammanfattning : This study discusses whether an individualized news consumption leads to a fragmentationamong readers, to the extent that news of social importance, that contribute to a democratic debate are neglected or missed. Areas of interest are how students of a university in the western part of Sweden consume news and in what ways, through the internet, smartphones, computers or newspapers as well as what genres of news are consumed. LÄS MER