Sökning: "Rasmus Björck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rasmus Björck.

 1. 1. Studentbåge : utvecklandet av en webbapplikation för cykelförsäljning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Joel Björck; Johanna Ek; Isac Ekberg; Emil Gunnarsson; Mikael Lietha; Gustaf Teneberg; Mikael Wulfcrona; Rasmus Öhrn; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med följande rapport är att beskriva erfarenheterna med designen och implementationen av en webbapplikation för e-handel. Arbetet genomfördes som en del av ett kandidatarbete, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola, av ett team bestående av åtta studenter. LÄS MER

 2. 2. Demokrati i gymnasieskolan : en diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Rasmus Björck; Martin Olofsson; [2005]
  Nyckelord :demokrati; gymnasieskolan; diskursanalys; betyg; värderingar; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi tar vår utgångspunkt i skolans roll som förmedlare av demokratiska värderingar. Vi studerar olika sätt att se på begreppet demokrati och problematiken i relationer mellan demokrati och skolan. Vi använder ett konstruktionistiskt perspektiv, där vi betonar vårt förhållande till forskningsprocessen. LÄS MER