Sökning: "Rasmus Bolin Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rasmus Bolin Andersson.

 1. 1. Du kan ljud, men vad kan du mer? : En kvalitativ intervjustudie om musikproducenters och studioteknikers olika roller i inspelningssamanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Rasmus Bolin Andersson; [2017]
  Nyckelord :hermeneutics; music education; music producer; music production; music teacher; sound engineer; hermeneutik; ljudtekniker; musikpedagogik; musikproducent; musikproduktion; musiklärare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur musikproducenter och studiotekniker upplever sina olika roller i studioinspelningssammanhang. Detta utförs genom att studera studioteknikers och musikpro- ducenters skildringar av sig själva samt av vilka färdigheter som ingår i dessa olika roller. LÄS MER

 2. 2. Känsla för teknik : En videobaserad självobservation av teknikövning på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Rasmus Bolin Andersson; [2014]
  Nyckelord :electric guitar; technique; learning process; design theory; practice; video observation; gitarr; teknik; gitarrteknik; övning; musik; elgitarr; lärandeprocess; designteori; videoobservation; lärandeproess;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att följa och studera min egen läroprocess vid instrumentaltekniskt övande. Övningen skedde på en period av tolv veckor, fem gånger i veckan á minst tjugo minuter per tillfälle. För att dokumentera detta har jag videofilmat fyra av dessa övningspass. LÄS MER