Sökning: "Rasmus Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Rasmus Carlsson.

 1. 1. Antagningen till högskolestudier - betyg eller konjunktur? En empirisk analys om betygsinflationens effekter på universitet och högskolor i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Carlsson; Leontina Davidson; [2019-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between average admission points to universities and colleges and average Swedish upper secondary school graduation rate, with control variables for youth unemployment and population volume for cohorts. By analyzing data for final grades, national test results, admission statistics, unemployment, and population volume for cohorts, this is tested. LÄS MER

 2. 2. Non-diegetic film music as a narrative agency in Christopher Nolan's Interstellar (2014)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Interstellar; non-diegetic music; Christopher Nolan; Hans Zimmer; implicit narrative functions; semiotic concepts; leitmotif; denotation; connotation; film and media history; film music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study sets out to investigate the non-diegetic music in Christopher Nolan’s Interstellar (2014) in order to highlight its implicit narrative functions and meanings. The theoretical approach consists of semiotic concepts such as ‘Cognitive denotative’ and ‘Cognitive connotative’ functions by Emilio Audissino, ‘Myth’ and ‘Anchorage’ by Barthes as well as Claudia Gorbman’s ‘Connotative Cueing’. LÄS MER

 3. 3. Ur askan i elden : En mikrohistorisk studie om den lagstridige drängen och samhällets påverkan på dennes liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :1800-talet; Arkiv; Kriminalitet; Fästningsfängelse; Självmord; Mikrohistoria; Hermeneutik; Mentalitetshistoria;

  Sammanfattning : This essay explores the life of Peter Andersson Holmstedt, a farm-labourer from Öland, Sweden, in the early 19th century and why he conclusively chose to end his life. This essay utilises material from archives to fully represent his life as to portray his various choices and deeds, as well as provide an insight into his mentality. LÄS MER

 4. 4. MEAN-stacken och Full Stack JavaScript i perspektiv av professionella utvecklare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :MEAN-stacken; Fullstack JavaScript;

  Sammanfattning : Den här studien har haft i avseende genom kvalitativa intervjuer med erfarna utvecklare från ÅF i Karlstad fånga upp deras uppfattningar om olika koncept bakom MEAN-stacken och liknande lösningar. Det är sedan från den dessa intervjuer den här undersökningen har syftat på att avgöra i vilken typ av projekt som en sån här utvecklings stack kan antas vara bra att använda och fånga faktorer när den bör undvikas. LÄS MER

 5. 5. Finansiering och riskpreferens i fastighetsbranschen -En studie om börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Carlsson; Philip Maxén; [2018-03-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussionMånga är av åsikten att fastighetsmarknaden vuxit sig övervärderad och att Sverige idagbefinner sig i en fastighets- och bostadsbubbla värre än år 2008. Det blir därför viktigt attförstå det resonemang som ligger bakom den höga belåning som ibland anses normaliserad ifastighetssektorn. LÄS MER