Sökning: "Rasmus Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Rasmus Carlsson.

 1. 1. Non-diegetic film music as a narrative agency in Christopher Nolan's Interstellar (2014)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Interstellar; non-diegetic music; Christopher Nolan; Hans Zimmer; implicit narrative functions; semiotic concepts; leitmotif; denotation; connotation; film and media history; film music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study sets out to investigate the non-diegetic music in Christopher Nolan’s Interstellar (2014) in order to highlight its implicit narrative functions and meanings. The theoretical approach consists of semiotic concepts such as ‘Cognitive denotative’ and ‘Cognitive connotative’ functions by Emilio Audissino, ‘Myth’ and ‘Anchorage’ by Barthes as well as Claudia Gorbman’s ‘Connotative Cueing’. LÄS MER

 2. 2. Ur askan i elden : En mikrohistorisk studie om den lagstridige drängen och samhällets påverkan på dennes liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :1800-talet; Arkiv; Kriminalitet; Fästningsfängelse; Självmord; Mikrohistoria; Hermeneutik; Mentalitetshistoria;

  Sammanfattning : This essay explores the life of Peter Andersson Holmstedt, a farm-labourer from Öland, Sweden, in the early 19th century and why he conclusively chose to end his life. This essay utilises material from archives to fully represent his life as to portray his various choices and deeds, as well as provide an insight into his mentality. LÄS MER

 3. 3. MEAN-stacken och Full Stack JavaScript i perspektiv av professionella utvecklare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :MEAN-stacken; Fullstack JavaScript;

  Sammanfattning : Den här studien har haft i avseende genom kvalitativa intervjuer med erfarna utvecklare från ÅF i Karlstad fånga upp deras uppfattningar om olika koncept bakom MEAN-stacken och liknande lösningar. Det är sedan från den dessa intervjuer den här undersökningen har syftat på att avgöra i vilken typ av projekt som en sån här utvecklings stack kan antas vara bra att använda och fånga faktorer när den bör undvikas. LÄS MER

 4. 4. Finansiering och riskpreferens i fastighetsbranschen -En studie om börsnoterade fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Carlsson; Philip Maxén; [2018-03-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussionMånga är av åsikten att fastighetsmarknaden vuxit sig övervärderad och att Sverige idagbefinner sig i en fastighets- och bostadsbubbla värre än år 2008. Det blir därför viktigt attförstå det resonemang som ligger bakom den höga belåning som ibland anses normaliserad ifastighetssektorn. LÄS MER

 5. 5. The narrative functions of props. Portable communication devices in Die Hard (1988) & Die Hard2: Die Harder (1990)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Die Hard; Die Hard 2; Die Harder; Bruce Willis; Portable Communication Devices; Props; Narrative Functions; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The current study sets out to investigate the narrative functions of props that take the particular form of portable communication devices (more specifically walkie-talkies and airplane phones) in Die Hard (1988) and Die Hard 2: Die Harder (1990). The methodology used is the semiotic concepts of denotation and connotation with a supporting theoretical framework based on two principal forms of props called Instrumental and Contextualized together with Antoni Smuszkiewiez’ definition of the concept. LÄS MER