Sökning: "Rasmus Ekstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rasmus Ekstedt.

 1. 1. Samtala om texten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasmus Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; litterär kompetens; samtalsfrågor; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur läsning av litteratur styrs genom samtals- och diskussionsfrågor. Analysen gjordes utifrån en lärobok till gymnasiekursen svenska 2, Svenska Impulser 2. LÄS MER

 2. 2. Det svenska medborgarskapet- Kritisk diskursanalys av läroböcker i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Rasmus Ekstedt; [2015]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : Kritisk diskursanalys av läroböcker i samhällskunskap under perioden 1956-1995. Undersökningen analyserar sambandet mellan det strukturella och det funktionella perspektivet på läroboken med utgångspunkt i begreppsparet kontinuitet/förändring. LÄS MER

 3. 3. Europeisk identitet: Rumänien och Turkiet En jämförande studie i EU-kommissionens och parlamentets identitetskonstruktion i samband med medlemskapsförhandlingarna till EU

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasmus Ekstedt; Carl Magnus Sjögren; [2013]
  Nyckelord :EU-parlamentet; Turkiets anslutning; EU-kommissionen; tunn- och tjock identitet; köpenhamnskriterierna; europeisk identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Vår uppsats handlar om Turkiets medlemskapsförhandlingar med Europeiska unionen i EU- parlamentet och kommissionen 2011-2012. Mer specifikt handlar den här uppsatsen om den europeiska identitetskonstruktionen som sker inom EU. LÄS MER