Sökning: "Rasmus Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Rasmus Eriksson.

 1. 1. Investigating the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Eriksson; [2022-02-14]
  Nyckelord :COVID-19; attitudes towards vaccination; vaccination willingness; economic preferences; risk preferences; risk aversion; ambiguity preferences; ambiguity aversion; other regarding preferences; altruism; freeriding; conditional cooperation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between economic preferences and attitudes towards vaccination against COVID-19. These relationships are important to explore in order to design correct and effective vaccination policies that can increase vaccination willingness and decrease vaccination hesitancy. LÄS MER

 2. 2. Predictability of Optimal Core Distribution Based on Weight and Speedup

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rasmus Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Resource distribution; Core distribution; Shared memory; High performance computing; DGEMM; OpenMP;

  Sammanfattning : Efficient use of hardware resources is a vital part of getting good results within high performance computing. This thesis explores the predictability of optimal CPU-core distribution between two tasks running in parallel on a shared-memory machine, with the intent to reach the shortest total runtime possible. LÄS MER

 3. 3. Metaverse och dess betydelse för virtuellt samarbete i organisationer : En kvalitativ studie om Metaverse och dess potential samt utmaningar för virtuellt samarbete i organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Carl Johan Lippe Nilsson; Rasmus Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Metaverse; virtual communication; collaboration; virtual teams; virtual environment; Metaverse; virtuell kommunikation; samarbete; virtuella teams; virtuella miljöer;

  Sammanfattning : Begreppet Metaverse har på senare tid uppmärksammats som det allra hetaste området inom IT-branschen, före både kryptovaluta och artificiell intelligens. En stor anledning till detta är att Facebook valt att döpa om sitt varumärke till Meta och tydligt indikerat vad som är deras framtidsvision. LÄS MER

 4. 4. Job Shop Scheduling of Cold Rolling Mills in the Aluminum Industry

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rasmus Eriksson; Niklas Herkevall; [2022]
  Nyckelord :Funktionell verkstad; flexible job shop scheduling; job shop scheduling; optimering; makespan; linjär heltalsprogrammering; matematisk programmering; MILP; schemaläggning; sekvensering.;

  Sammanfattning : Studien genomfördes på industriföretaget Gränges Finspång AB som är en producent av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare vilka används som komponenter främst inom bilindustrin och värme, ventilation och luftkonditionering. Aluminium är en miljöeffektiv råvara tack vare materialets naturliga egenskaper samt dess återanvändbarhet vilket har lett till att allt fler företag vill ta vara på dessa egenskaper vid tillverkning av klimatsmarta produkter. LÄS MER

 5. 5. Kommer personer som uppfattar att andra människor inte följer myndigheternas rekommendationer under COVID-19 att själva i lägre utsträckning göra det?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasmus Eriksson; [2021-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska strategin för COVID-19 utmärker sig internationellt eftersom den huvudsakligen bygger på frivillighet och eget ansvarstagande. Detta gör den svenska strategin till ett collective action problem. I collective action situationer är betingat samarbete den vanligaste samarbetsformen. LÄS MER