Sökning: "Rasmus Erlandsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rasmus Erlandsson.

 1. 1. Magnetisk separation av bäddmaterial for CO2 negativ el- och värmeproduktion

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd-

  Författare :Mimmi Engvall; Julia Renström; Rasmus Erlandsson; Henrik Hodel; Elin Andersson; Edvin Qvirist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ANALYS AV KOSTNADER FÖR LAST MILE DISTRIBUTION : MÖJLIGHETER MED KONSOLIDERING OCH DESS SYNERGIEFFEKTER

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rasmus Holm; Caroline Erlandsson; [2016]
  Nyckelord :Citydistribution; Last mile; Sampackning; Konsolidering; Triple bottom line;

  Sammanfattning : I dagsläget lever 86 % av Sveriges befolkning i stadsområden. Mellan år 1990 till 2015 ökade befolkningen i Sveriges största storstadsområden med ca 26 % i Göteborg, ca 36 % i Stockholm och ca 31 % i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Långtida markanvändningsförändringar i jordbruket på Ingmarsö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Rasmus Erlandsson; [2010]
  Nyckelord :Ingmarso; Myra; archipelago; agriculture; land usage; Ingmarsö; Myra; markanvändning; skärgård; jordbruk; laga skifte; GIS; hävdanalys;

  Sammanfattning : Traditionellt skötta jordbrukslandskap hyser några av Sveriges mest artrika naturtyper, i huvudsak öppna gräsmarker till vilka en stor del av Sveriges hotade kärlväxter är knutna. Jordbrukets utveckling sedan 1800-talets slut har lett till kraftig minskning av gräsmarker och sämre kvalitet hos de kvarvarande. LÄS MER