Sökning: "Rasmus Franzén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rasmus Franzén.

 1. 1. Me, Us and Them – Identity Politics in Swedish Press : An argumentation analysis of the identity politics debate in Swedish Press 2014

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Rasmus Franzén; [2015]
  Nyckelord :Identity politics; symbolic actors; Intersectionality; Power; Ideology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to apply an argumentation analysis to editorials and culture articles from the four largest newspapers in Sweden, all in which the concept of identity politics is debated. The reason for this is due to a more frequent debate wherein new actors have found new platforms to debate. LÄS MER

 2. 2. Identitet i syntetiska röster : Individualitet kontra mänsklighet i framställningen av röstgränssnitt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Erik Franzén; Rasmus Juhlin; [2015]
  Nyckelord :Film analysis; identity; man-machine; relationships; voice-interface; Filmanalys; identitet; människa-maskin; relationer; röstgränssnitt;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare med teknik såsom mobiltelefoner som pratar med människor och vardagen blir allt mer lik en verklighet som tidigare endast existerat i fiktion. Tekniken talar med hjälp av så kallade röstgränssnitt, system som låter datorer tolka och/eller förmedla information genom tal. LÄS MER

 3. 3. CSR i tre börsnoterade företag : en komparativ innehållsanalys av hållbarhetsredovisningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Rasmus Franzén; Jens Karlsson; [2013]
  Nyckelord :CSR; legitimitetsteorin; CSR; sustainability reports; Swedish companies; legitimacy theory; hållbarhetsredovisningar; svenska företag;

  Sammanfattning : Marknaden ställer idag högre krav på vad företagen redovisar och intressenterna är inte längre bara uppmärksamma på hur företaget redovisar ur ett ekonomiskt perspektiv. En ökad medvetenhet hos företagen kan i många fall inbringa konkurrensfördelar om företagen väljer att tillgodose dessa krav. LÄS MER