Sökning: "Rasmus Jemander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Jemander.

  1. 1. Systemteknisk studie av pumpstyrning på Henriksdals nya reningsverk

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

    Författare :Patrik Blomstrand; Rasmus Jemander; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The population of Stockholm is increasing and with it the amount of wastewater that needs treatment. To cope with the increase, Henriksdal wastewater treatment plant (WWTP) in Stockholm, Sweden, is currently being expanded into the worlds largest WWTP using membrane bioreactor (MBR) technology. LÄS MER