Sökning: "Rasmus Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Rasmus Johansson.

 1. 1. Får barnet vara med?En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av barns delaktighet i socialtjänstens utredningsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madeleine Olsen; Rasmus Johansson; [2019-10-07]
  Nyckelord :barn; delaktighet; socialsekreterare; utredningsarbete;

  Sammanfattning : Barns rättigheter är idag en omtalad fråga i världen, och barns rätt till delaktighetär ett väl utforskat ämne. Syftet med vår studie var att undersökasocialsekreterares upplevelser av att arbeta för barns rättigheter till delaktighet iutredningsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER

 3. 3. Survey-studie på Hyllonox och Woodcoat

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Anton Broman; Rasmus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Snytbagge; Beläggningsskydd; Skogsplantor;

  Sammanfattning : The pine weeil (Hylobius abietis) is a beetle that eats bark on smaller plants, which can cause plants to die in the event of severe attacks. Without increased protection measures, up to 90 per cent of the plants are estimated to die in the pine weeil reared areas in southern and central Sweden. LÄS MER

 4. 4. Sportjournalistikens värderingar. Kommersialiseringens konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tim Johansson; Rasmus Hansson; [2018]
  Nyckelord :Sportjournalistik; värderingar; offentlighet; kommersialisering; demokrati;

  Sammanfattning : Syfte och problembakgrund: Till följd av en hastig utveckling av medielandskapet har sportjournalistiken ställts inför nya utmaningar, inte minst ekonomiska. Som konsekvens har yrkets aktörer i stor utsträckning rört sig åt ett allt mer vinstorienterat arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Skadehantering i skolan : En undersökning om vad lärare i idrott och hälsa har för uppfattningar om hantering av skador vid fysisk aktivitet i skolundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Johansson; Rasmus Persson; [2018]
  Nyckelord :PRICE; skadehantering; skador; lärare i idrott och hälsa; läroplan;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varje år skadas uppskattningsvis 280 000 människor i Sverige i samband med fysisk aktivitet. Vid en mjukdelsskada bör behandling ske omedelbart för att stoppa blödning samt för att minska på läkeprocessen. Erfarenhet av idrottsmedicin är av fördel för samtliga individer. LÄS MER