Sökning: "Rasmus Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Rasmus Johansson.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER

 2. 2. Skadehantering i skolan : En undersökning om vad lärare i idrott och hälsa har för uppfattningar om hantering av skador vid fysisk aktivitet i skolundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Johansson; Rasmus Persson; [2018]
  Nyckelord :PRICE; skadehantering; skador; lärare i idrott och hälsa; läroplan;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varje år skadas uppskattningsvis 280 000 människor i Sverige i samband med fysisk aktivitet. Vid en mjukdelsskada bör behandling ske omedelbart för att stoppa blödning samt för att minska på läkeprocessen. Erfarenhet av idrottsmedicin är av fördel för samtliga individer. LÄS MER

 3. 3. Alla ska samverka! : En studie av begreppet och fenomenet samverkan i två svenska landsbygdskommuner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi; Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Rasmus Johansson; Mathilda Kullebjörk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av ram för grusåtervinnare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Rasmus Johansson; Robin Ekman; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; hållfasthetsberäkningar; ramkonstruktion; grusvägsunderhåll; koncept;

  Sammanfattning : Sverige är ett stort och glesbefolkat land med många vägar, vilket leder till att en stor del är grusvägar. Jämfört med asfalterade vägar kräver grusvägar mer frekvent underhåll. Detta underhåll sker vanligtvis med en väghyvel. LÄS MER

 5. 5. Millennials och ledarskap : En kvalitativ studie om ledarskapspreferenser på RGB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Rasmus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Leadership preferences; Transformational leadership; Generation Y; Millennials;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how generation Y in RGB (fictional name) describes different leadership preferences and to further evaluate whether RGB´s recruitment strategy aligns with those preferences. A targeted selection of organization was made followed by a targeted selection of participants which resulted in eight respondents (n=8). LÄS MER