Sökning: "Rasmus Kling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rasmus Kling.

 1. 1. Ziega Ett verktyg för rollspel i virtual reality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ulrika HenrikUddeborg JohanRostedt Michael Ljungberg RasmusDragomir NiklasDavidsson Kling; [2017-08-09]
  Nyckelord :Virtual Reality; Oculus Rift; Roleplaying Game; Unreal Engine Chalmers; ;

  Sammanfattning : Virtual reality har funnits under en längre tid, men det har nyligen slagit igenomstort. Mer lättillgängliga VR-system har ökat användningen av VR, inte minst inomdataspelsindustrin, men det har ännu inte gjorts någon större mängd forskning inomhur speldesign påverkas av VR. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av parametrar som påverkar den affärsmässiga potentialen hos en uppfinning : Praktiska förslag för användning i en innovationsprocess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap; Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Olof Jarkman; Rasmus Kling; [2016]
  Nyckelord :Innovation; Innovations; Invention; Inventions; Business potential; Innovation; Innovationer; Uppfinning; Uppfinningar; Insteg; Affärsmässig potential;

  Sammanfattning : Världen är i konstant förändring och drivs framåt genom utveckling av nya och uppdaterade produkter. Utan denna utveckling skulle samhällsutvecklingen troligtvis stanna av. LÄS MER

 3. 3. Tiqr - Erfarenheter från utveckling av en e-handelsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Amanda Persson; Simon Lindgren; Martin Bohlin; Jesper Asplund; Teddy Wallén; Nils Eriksson; Rasmus Kling; Victor Broman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få saker är så starka som traditioner inom studentlivet och många av dessa skapar samhörighet och glädje. Samtidigt som det är viktigt att värna om dessa är det lika viktigt att tänka kritiskt och gå vidare från metoder som inte bara är förlegade utan också skapar frustration och kan leda till försämrade studieresultat. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av försvarsspecifika radiovågformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Magnus Kling; [2002]
  Nyckelord :Datorteknik; Simulering; radiosystem; radiokanalen; stokastisk kanalmodell; fädning; flervägsutbredning; Datorteknik;

  Sammanfattning : To be able to evaluate different radio waveforms in a laboratory environment FOI in Linköping has developed an experimental system for radio communication called Rasmus. The system consists of a transmitter, a channel emulator and a receiver. The transmitter modulates a digital signal to a desired analogue waveform. LÄS MER