Sökning: "Rasmus Klingstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rasmus Klingstedt.

 1. 1. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Klingstedt; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; hållbarhet; centrum; torg; affärsgata; funktionalism;

  Sammanfattning : Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. LÄS MER

 2. 2. Belysning och upplevd trygghet : ljusgestaltning av ett delstråk i Stadsskogen, Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nils Svensson; Rasmus Klingstedt; [2018]
  Nyckelord :belysning; ljusgestaltning; perception; skogsstråk; trygghet;

  Sammanfattning : Många upplever otrygghet när de rör sig utomhus nattetid, inte minst i grönområden. Få studier undersöker belysning och upplevd trygghet i skogsstråk, därav är det relevant att undersöka frågorna: Vilka belysningsstrategier kännetecknar upplevd trygghet i skogsstråk? Hur kan ett skogsstråk i teorin ljusgestaltas för att främja upplevd trygghet? För att besvara första frågan gjordes en bakgrund om perception och ljus, följt av en tematisk litteraturöversikt om belysningsstrategier som påverkar upplevd trygghet. LÄS MER