Sökning: "Rasmus Leckborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Leckborn.

  1. 1. Investeringssparkontot - Effekterna av schablonbeskattning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Rasmus Leckborn; Mikael Kihlberg; [2022-02-28]
    Nyckelord :Investment Savings Account; taxation; simulation brokerage account;

    Sammanfattning : In January 2012 the Swedish Government implemented the Investment Savings Account. There are now three different types of accounts, with different taxation rules, in which private investors can buy assets in. LÄS MER