Sökning: "Rasmus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Rasmus Nilsson.

 1. 1. Litteracitet i förskolan – Mer än bara läs- och skrivförståelse : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med barns litteracitet i rutinsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rasmus Lundstedt; Evelina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :emergent literacy; Litteracitet; förskollärare; förskola; rutinsituationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien äratt synliggöra förskollärares tankar kring arbetet med barns litteracitet i rutinsituationer. Vi användeross av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med fokuspåbarns litteracitetsutvecklingi förskolan. I vår studie utgårvi från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rasmus Nessvi; Anders Nilsson; [2020]
  Nyckelord :horisontell integration; inträdesbarriärer; tillväxthinder; vertikal integration; värdekedja; potatis;

  Sammanfattning : I utvecklade länder tenderar efterfrågan för stapelvaror så som spannmål att minska. Detta är även gällande för konsumtionen av matpotatis. Till skillnad från spannmål har potatis ett högre värde per odlad hektar än spannmål. LÄS MER

 3. 3. Automatiserings- och förbättringsförslag av paketeringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rasmus Nilsson; Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rekordverken är ett företag som specialiserar sig på att tillverka agnspridarlösningar till skördetröskor. Företagets knivproduktion är på väg att genomgå stora förändringar, maskinerna ska omplaceras och ombyggnationer av produktionslinjerna ska genomföras för att kunna automatisera större delar av produktionen och skapa ett bättre flöde. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap inom sjöfarten : En studie om framtida befäls syn på ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Rasmus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; shipping; leadership styles; leadership qualities; Ledarskap; sjöfart; ledarskapsstilar; ledarskapsegenskaper;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på vilken typ av ledarskapsstil avgångsstudenter från det fyraåriga sjökaptensprogrammet i Kalmar anser att ett bra fartygsbefäl bör besitta, och undersöka hur det överensstämmer med vad för typ av ledarskapsstilar ett rederier söker hos sina befäl. Metoden som användes för denna studie var kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Greening the Banks - Are the Customers Onboard : A study into the effects of green banking products on Swedish retail banking customers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Thomas Nilsson; Rasmus Schwerin; [2019]
  Nyckelord :Green Banking; Retail Banking; Green Banking Products; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; New Service Development; Customer Knowledge; Customer Preferences; Consumer Behavior; Gröna Bankprodukter; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Bank; Banktjänster för Privatpersoner; Ny Serviceutveckling; Kundkunskaper; Kundpreferenser; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Increasing climate awareness, the Paris Agreement urging institutions to enable the economic transition toward sustainability and the looming possibility of environmental regulations are challenges facing the banking sector today. This study however chooses to see opportunities in a changing retail banking environment, investigating what green banking products customers want their bank to provide and how the introduction of green banking product might impact customer loyalty. LÄS MER