Sökning: "Rasmus Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Rasmus Petersson.

 1. 1. Mellan lagens intention och kommunens intressen - En kvalitativ textanalys med fokus på bedömning av skälig levnadsnivå avseende rätten till särskilt boende för äldre.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Juhlin; Josefine Petersson; [2019]
  Nyckelord :Reasonable standard of living; eldercare; social work; holistic view; salutogenic administration; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research the assessment of a reasonable standard of living in relation to a holistic view regarding the right of care in a nursing home. Our selection of empirical material was 6 judgements from Swedish courts and 16 social inquiry from local authorities of social work. LÄS MER

 2. 2. BDT-SYSTEM FÖR SPOLNING AV WC : En studie om utformning av system som återanvänder BDT-vatten

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Kristoffer Johannesson; Rasmus Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Varje dag spolar vi ner ungefär 30 liter vatten i toaletten. Att det är rent dricksvatten som används i detta syfte är inte en hållbar lösning med hänsyn till den globala uppvärmningen och problemen den för med sig. I Sverige har vi redan sett tecken på vattenbrist och utvecklingen ser inte ut att gå mot det positiva. LÄS MER

 3. 3. Att tyda sin omvärld EN STUDIE I NYHETSVÄRDERING OCH SVENSKA RELATIONER MED UTVECKLINGSLÄNDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gustav Rey Petersson; Rasmus Cederfeldt; [2016-02-04]
  Nyckelord :bistånd; utrikesrepresentation; nyhetsvärdering; svensk media; utrikesjournalistik; utvecklingsländer; avvecklingsländer; satsningsländer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether Swedish foreign aid and diplomatic policies has any effect on the selection of foreign news in Swedish news media. We set out to study news concerning countries that experienced a change in their relation to the former Swedish government, which was in rule between 2006 and 2014. LÄS MER

 4. 4. Idrottsliga avhopp: Anledningar och konsekvenser hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marcelo Farias; Rasmus Petersson; [2016]
  Nyckelord :Adolescents sport; consequences; dropout; reasons; Anledningar; idrottsliga avhopp; konsekvenser; ungdomsidrott;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka anledningar till varför ungdomar mellan 16 19 år slutar att idrotta och vilka konsekvenser detta kan medföra. De två modellerna som studien utgår ifrån är Push/pull/anti-push/ anti-pull modellen (Fernandez, Stephan och Forqereau, 2005) och Holistic athletic career model (Wylleman, Reints & De Knop, 2013). LÄS MER

 5. 5. Knapphetseffekter mellan två till synes liknande varor, där det relativa utbudet står i direkt rumslig relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rasmus Petersson; [2011]
  Nyckelord :mentala genvägar; identiska objekt; Knapphet; smaktest; tumregler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns många empiriska exempel, samt forskning, som föreslår att när en vara blir mer svårtillgänglig, ökar även attraktionen och värdet på varan. Detta anses bero på en rad psykologiska effekter som i studien benämns knapphetseffekter. LÄS MER