Sökning: "Rasmus Rystad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rasmus Rystad.

  1. 1. Spårbarhet- ett serviceperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Carolina Juszczyk; Gustaf Hamberg; Rasmus Rystad; [2011]
    Nyckelord :spårbarhet; kommunikation; service management; kundrelation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Spårbarhet –ett serviceperspektiv Vad: Kandidatuppsats (SMKK01), Campus Helsingborg, Lunds universitet, VT-2011 Författare: Carolina Juszczyk, Gustaf Hamberg, Rasmus Rystad Handledare: Christer Eldh och Mats Johnsson Nyckelord: Spårbarhet, kundnöjdhet, service recovery och kommunikation. Problem och syfte: Det kan vara svårt att finna ett tydligt samband mellan spårbarhet, som är ett logistiskt verktyg, och service. LÄS MER