Sökning: "Rasmus Schwerin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rasmus Schwerin.

 1. 1. Greening the Banks - Are the Customers Onboard : A study into the effects of green banking products on Swedish retail banking customers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Thomas Nilsson; Rasmus Schwerin; [2019]
  Nyckelord :Green Banking; Retail Banking; Green Banking Products; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; New Service Development; Customer Knowledge; Customer Preferences; Consumer Behavior; Gröna Bankprodukter; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Bank; Banktjänster för Privatpersoner; Ny Serviceutveckling; Kundkunskaper; Kundpreferenser; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Increasing climate awareness, the Paris Agreement urging institutions to enable the economic transition toward sustainability and the looming possibility of environmental regulations are challenges facing the banking sector today. This study however chooses to see opportunities in a changing retail banking environment, investigating what green banking products customers want their bank to provide and how the introduction of green banking product might impact customer loyalty. LÄS MER

 2. 2. Bränslecellsbilar som alternativpå vägarna i en fossilfri framtid : En studie kring bränslecellersapplikationsområden med fokus påSOFC och PEM-bränsleceller

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Rasmus Schwerin; Rebecca Sahlander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att undersöka bränsleceller, främst varianterna Polymermembran(PEM) och Fast-oxid bränsleceller (SOFC), och deras respektive egenskaper samt tillämpbaraanvändningsområden. Rapporten ämnar främst att undersöka bränslecellers applicerbarhetinom fordonsindustrin och de för- och nackdelar som teknologin medför, samt vilkakomplikationer som hindrar tekniken från att etablera sig inom industrin. LÄS MER