Sökning: "Rational Choice Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Rational Choice Theory.

 1. 1. TOWARDS SUSTAINABLE ROAD TRANSPORT - Key factors on consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gökay Cinar; [2021-07-14]
  Nyckelord :Sustainable Road Transport; Electric Vehicle; Sweden; Rational Choice Theory; Multi-level Perspective Framework;

  Sammanfattning : This study aims to explore and understand key factors that influence consumers’ willingness to adopt electric vehicles in Sweden. As the world is facing the climate change reality, many initiatives are taking place in various sectors in different countries to tackle climate change. LÄS MER

 2. 2. ”Satiren blir ju det som händer i mitt huvud, när jag hör hur jävla dumt det är” - En studie om hur Svenska nyheter engagerar och underhåller en äldre publik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kajsa Lecander; Micael Karlsson; [2021-02-05]
  Nyckelord :Audience research; Uses and gratification; Engagement; Satire; Public service; Svenska nyheter; Sveriges Television; Qualitative interviews; Entertainment; Reflections.;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of this study is to investigate why people aged 50 to 75 years watch the Swedish public service-produced program Svenska nyheter. The aim is also to understand how a satire-program like Svenska nyheter promotes audience engagement in different ways, and what kind of exchanges the program gives its audience. LÄS MER

 3. 3. The United States involvement in Yemen : A case study with rational and humanitarian reasoning of the involvement, influence and its objective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :United States; Yemen; Middle East; Saudi Arabia; Responsibility to protect; Rational choice theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine why the US is involved in Yemen’s civil war and what factors are contributing to its involvement, particularly if the US involvement in Yemen is based on self-interest or humanitarian motives. As a qualitive desk study, this research uses rational choice theory and the humanitarian intervention framework as its analytical framework. LÄS MER

 4. 4. ”Noll-komma-tio är ju mycket större än noll-komma-nio!” : En kvalitativ studie om kritiska aspekter av tal i decimalform för elever i årskurserna 4–5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University

  Författare :Jesper Larsson; [2021]
  Nyckelord :numbers in decimal form; critical aspects; the variation theory; place value; misconceptions; tal i decimalform; decimaltal; variationsteorin; kritiska aspekter; decimala talsystemet;

  Sammanfattning : I årskurserna 4–6 ska eleverna genomgå en progression att lära sig hur rationella tal och tal i decimalform är uppbyggda. Forskning har visat att det kan uppstå flera svårigheter och missuppfattningar kring området, bland annat veta siffrors olika platsvärde. LÄS MER

 5. 5. Liberal vändning, Hur och varför har Liberalernas valmanifest ändrats inför valet 2018 - en jämförande analys

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noa Persson; Erik Valsås Ström; [2021]
  Nyckelord :Manifesto Project Database; politisk trend; väljarströmmar; valresultat; rational choice theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to build on the knowledge of how parties facing poor election results make changes in their election manifesto. The case in question is the Swedish party Liberalerna, in English referred to as The Liberals. The empirical data that is used is two of the parties election manifestos from 2014 together with 2018. LÄS MER