Sökning: "Rational Choice"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade orden Rational Choice.

 1. 1. ATTITYDER TILL KLIMATAÅTGÄRDER: EN FRÅGA OM EKONOMISKA SITUATION ELLER KLIMATORO? - En komparativ studie mellan 10 av EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindeblad; [2022-02-02]
  Nyckelord :Klimatanpassningar; Ekonomisk situation; Klimatoro; EU; Europa; Medlemsstater; Jämförande studie; Climate adaptation; Economic situation; Worry about climate change; EU; Europe; Memberstates; Comparative study;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aim to clarify what factors effect citizen’s attitudes toward climate adaptations in the EU member states. Previous research shows that citizen’s economic situation and whether you are worried about climate change or not, are important factors that shapes the attitude towards climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. Tillgängliggörande genom digitalisering : Den offentliga sektorns konstinnehav

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Nygårds; [2022]
  Nyckelord :Public Art; Commissioned Art; Digitization; Collection Management System; Public Art Agency Sweden; offentlig konst; byggnadsanknuten konst; lös konst; kollektionskonst; beställd konst; digitalisering; tillgängliggörande; samlingsförvaltningssystem; statens konstråd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to investigate the conditions for making the Swedish national public art collections available with the help of digitization. Together with the art owned by the state the municipalities' and regions' art holdings have also been added to the delimitation, and in addition, the interpretation of the concept of public art is made broad by including both traditional framed and easily moveable art together with building-related art. LÄS MER

 3. 3. Från krig till fred : En kvalitativ studie om Colombia konflikten mellan år 2002 - 2016.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amna Sabanovic; [2022]
  Nyckelord :Colombia; FARC; AUC; Colombia conflict; International Politics; Rational Choice; Latin America;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the Colombian conflict, more specifically how it became peace in Colombia after five decades. The study will be limited by year due to the scope of the study. The analysis will specifically focus on the years 2002 to 2016. This essay is a case study, with the Colombia conflict as the focus. LÄS MER

 4. 4. Vladimir Putins intressen : En kvalitativ teorikonsumerande fallstudie om Vladimir Putins tal från 2014 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sally Dehlaki; [2022]
  Nyckelord :Vladimir Putin; Ryssland; egenintresse; nyttomaximering; politik; militär; Ukraina;

  Sammanfattning : This essay will examine Russia’s president Vladimir Putin and two of his speeches. The first speech is the one he held after the annexation of Crimea 2014 and the second speech is the one he held on the night of the invasion of Ukraine 2022. LÄS MER

 5. 5. Primärvårdspolitik, vinstintresset och jämlik tillgång till vård: Regional styrning och fördelningen av vårdcentraler i Region Skåne 2015-2021

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Koponen Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :Fri etableringsrätt; jämlikhet; primärvård; reformteori; rational choice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines how free establishment for private health care providers relates to the geographical distribution of primary care centers in the Skane region. Also, the region’s work with the primary cares’ reimbursement systems is examined. LÄS MER