Sökning: "Rational choice"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Rational choice.

 1. 1. "Om jag inte var medlem i Jesu Kristi Kyrka, jag tror jag skulle vara ateist" : En studie om möjliga orsaker bakom fyra mormoners religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Robert Yngve; [2020]
  Nyckelord :Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga; socialisering; deprivation; rationella val; sökande efter mening och tillhörighet; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; Charles Glock; Rodney Stark; William S. Bainbridge.;

  Sammanfattning : This essay focuses on how four missionary Mormons from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints became religious and joined the church. In the study, three questions are posed. LÄS MER

 2. 2. Understanding voter participation in swing states in the United States : A theory consuming study to understand the factors explaining the difference of voter turnout in swing states

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Denice Brewer; [2019]
  Nyckelord :United States; swing states; voter weight; voter turnout; rational choice theory; socioeconomic background; voting laws;

  Sammanfattning : This thesis will apply a theory consuming method studying voter turnout between swing states in the United States. To accomplish the theory consuming study, the study is divided into two phases. It will start testing Downs’ rational choice theory and apply this to voter turnout. LÄS MER

 3. 3. Språk och politik – En kvantitativ studie om språkkunskaps påverkan på politiskt deltagande i afrikanska länder

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Fritzon; Tryggve Pederby; [2019]
  Nyckelord :official language; political participation; Africa; regression analysis; rational choice; Ethnologue; Afrobarometer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay studies the effect that proficiency of an official language has on political participation. It is a quantitative study focusing on 36 African countries. Our theory stipulates that a lack of proficiency acts as a cost in a rational choice-model of political participation. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joakim Frid; [2019]
  Nyckelord :kvalitetssystem; kvalitetssäkring; kvalitet; ISO 9001; anläggningsföretag; kanomodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta med kvalitet är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer. I Sverige idag finns det cirka en miljon företag, och bara en bråkdel är certifierade enligt något formellt kvalitetsledningssystem. LÄS MER

 5. 5. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER