Sökning: "Rationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Rationalisering.

 1. 1. ”Jag sa till mor, att det aldrig kunde vara riktigt att bara arbeta” Diskussioner om hemarbete i det sena fyrtiotalets Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Agnes Olsson; [2021-07-15]
  Nyckelord :Vettigt hemarbete; Rationalisering; hemarbete; den lilla rationaliseringsrörelsen; Ingrid Samuelsson; Hemmens forskningsinstitut; radio; hemmafru;

  Sammanfattning : In the autumn of 1948, the listening competition Vettigt hemarbete (Judicious Housework) was announced on the Swedish radio. The task was to answer the question "How do you solve your housewife situation?". The following year, Radiotjänst (Swedish radio service) published a book in which they collected some of the letters that had been received. LÄS MER

 2. 2. Det goda arbetet: En idéhistorisk studie av fackföreningsrörelsen i Sverige 1966–1985

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Carl Dackeby; [2021]
  Nyckelord :History of ideas; Swedish labor politics; Technology; Work; Alienation; Workplace democracy; Union history; Rationalisation; Idéhistoria; Svensk arbetsmarknadspolitik; Teknologi; Arbete; Alienation; Arbetsmiljö; Demokrati i arbetslivet; LO; Fackföreningsrörelsen; Rationalisering;

  Sammanfattning : This thesis paper is a historical study that examines the labor political issues which the movement of Swedish trade unions faced between the years 1966–1985. How did they understand and formulate these problems and what solutions did they present? “The good work” (“Det goda arbetet”) was one such solution which was introduced in 1985 by The Union of Industrial Metalworkers (Metallindustriarbetareförbundet). LÄS MER

 3. 3. RPA inom offentlig sektor : Möjligheter och utmaningar för robotiserad processautomatisering

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Lundqvist; Johan Nilsson; Richard Vestergren; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Digitalization; Public Sector; Rationalisation; Business Development; Robotiserad processautomatisering; RPA; Digitalisering; Offentlig sektor; Effektivisering; Verksamhetsutveckling.;

  Sammanfattning : Samhället genomgår en digital transformation och inom offentlig sektor är en centralmålsättning att ta till sig de nya möjligheterna för att effektivisera sin verksamhet. Ökaddigitalisering har föranlett att automatisering av processer genom implementation avrobotiserad processautomatisering (RPA) blivit en metod vilken i snabb takt vuxit ipopularitet då detta erbjuder ett flertal möjligheter för organisationer. LÄS MER

 4. 4. Texter om Covid-19 på fyra regioners webbplatser : En analys av klarspråk och legitimering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Nordgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker klarspråk, legitimering och förekomsten av likheter och skillnader i fyra regioners informationstexter om Covid-19 i november 2020. Andreas Nords (2011) klarspråksmall tillämpas och Theo van Leeuwens (2007;2008) legitimeringsanalys. LÄS MER

 5. 5. When Escapism Becomes Neurotic : A Psychoanalytic Reading of Defense Mechanisms Employed in The Picture of Dorian Gray as a Medium to Escape Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Santesson Papadopoulos Andreas; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Conflict; Defense mechanism; Escapism; Fear; Freud; Psychoanalysis; Rationalization; Repression; Ångest; Konflikt; Försvarsmekanism; Verklighetsflykt; Rädsla; Freud; Psykoanalys; Rationalisering; Repression;

  Sammanfattning : Using psychoanalysis as a theoretical framework, this essay examines the subject of escapism in The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. Defense mechanisms of the ego, first thought of by Sigmund Freud, allow for a clearer understanding of what takes place during the plot. LÄS MER