Sökning: "Rationalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade ordet Rationalitet.

 1. 1. Informationens roll i lokalt brottsförebyggande arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Lees; [2021-09-02]
  Nyckelord :Brottsförebyggande arbete; Information; Organisering; Beslutsunderlag; Kommun; Polis;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att kartlägga och jämföra hur kommun och polis praktisk arbetar med och organiserar inhämtning, sållning och överföring avinformation som underlag för beslutsfattande i lokalt brottsförebyggande arbete, samt vad organiseringen resulterar i.Teori: Studiens empiriska insamling och analys utgår ifrån teorin om begränsad rationalitet i beslutsfattande i administrativa organisationer (Simon 1997) samtthe situational theory of problem solving- STOPS (Kim & Grunig 2011). LÄS MER

 2. 2. KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sabina Ostermark; [2021-02-17]
  Nyckelord :Forskningsbibliotek; neoinstitutionell teori; organisationskommunikation; Akademi; forskningsfrämjande; rationaliteter;

  Sammanfattning : Undersöker principer för rationalitet inom organisationskommunikation och effekter på universitetsbibliotekets forskningsfrämjande uppdrag. Det kunskapsförmedlande och forskningsfrämjande uppdraget på biblioteket påverkas av strukturer och prioriteringar från ryktbarhetens och produktionens principer. LÄS MER

 3. 3. Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Robin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; samiska näringar; Norrbotten; livsmedelsstrategi; lika deltagande; rationalitet; rättvisa;

  Sammanfattning : Det här är en undersökning av samiskt deltagande i processen att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Norrbotten. Frågeställningarna är utformade i dialog med samiska aktörer. Undersökningen tar sin utgångspunkt i att förstå vad ett urfolksperspektiv innebär. LÄS MER

 4. 4. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
  Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER

 5. 5. Uppskattad legitimitet : En studie om hur företag hanterar norm- och efterfrågeförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Runblom; Axel Carlberg; [2021]
  Nyckelord :institutionell teori; legitimitet; lönsamhet; motiv; normer; prissättning;

  Sammanfattning : Denna studie har i fallstudieformat undersökt hur ett företag hanterat förändringar av normer och efterfrågan. Fenomenet undersöktes med utgångspunkt i institutionell teori genom att studera effekterna av plastpåseskatten som infördes i Sverige 2020 vilket medförde att plastbärkassar genomgick en markant prisökning. LÄS MER