Sökning: "Rationalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet Rationalitet.

 1. 1. Den kravfyllda demokratin - En studie om möjligheterna till diskussion på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Robin Falström; Leotrim Jusufi; [2018-09-07]
  Nyckelord :Deliberativ demokrati; kommentarsfält; rationalitet; saklighet; media; Deliberative democracy; comment sections; rationality; objectivity; media;

  Sammanfattning : The media and the way that media communicate with its readers have changed drastically over the last few decades. New technology has made it easier for readers and journalists to communicate with each other through social media and comment sections. LÄS MER

 2. 2. Offentliga upphandlares svårigheter och strategier i olika marknadssituationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Robert Lipovac; Sime Zupan; [2018-08-24]
  Nyckelord :Upphandling; Marknadssituationer; LOU; Handlingsutrymme; Strategier; Inköpssituationer; Rationalitet;

  Sammanfattning : Syfte:Vårt syfte är att öka förståelsen kring marknadens komplexitet samt generera kunskap kring hur upphandlare agerar i olika marknadssituationer och varför. Vår ambition är även att identifiera lösningar på komplexa marknadssituationer samt ta del av de strategier som upphandlare använder för att genomföra en bra upphandling. LÄS MER

 3. 3. Genom betraktande och interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Anna Hansson Brusewitz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från att ha förklarat världen genom religion och mystik lever vi i ett samhälle som värderar vetenskap och ekonomisk tillväxt högre än andlighet, på gott och ont. Ändå kan vetenskapen inte förklara allt och välstånd inte vara det ända målet. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett historiskt fredsavtal : En kvalitativ fallstudie om ideologisk utvecking och rationalitet inom FARC-EP

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thim Hansen; [2018]
  Nyckelord :FARC-EP; Colombia; Marxism; Revolution; Reformism; Rationality;

  Sammanfattning : A half century long civil war was fought in Colombia during 1964 and 2016, during these years there have been numerous peace negotiations between the state and the leftist guerrilla FARC-EP. The two enemies had big ideological differences but despite this, they managed to strike a peace deal in the end. LÄS MER

 5. 5. Tetra, Tillit och Transaktionskostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Egon Nelson Corengia; Edvin Udén; Pierre Chatin; [2018]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Tillit; Långsiktighet; Opportunism; Vertikal integration; Begränsad Rationalitet Transaction cost; Trust; Long-term View; Vertical Integration; Bounded Rationality; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken roll tillit spelar i leverantörsrelationer samt om tilliten kan vara fördelaktig för båda parter. Studien är av kvalitativ karaktär med abduktiv ansats och den empiriska datan samlades främst in från semistrukturerade intervjuer. LÄS MER