Sökning: "Rationaliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Rationaliteter.

 1. 1. Var ska kulturen vara? : En kvalitativ undersökning av kulturens plats i den kommunala organisationen.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Sindi Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Kulturpolitiska rationaliteter; institutionella logiker; omorganisationer; kulturpolitik; kommunal kulturverksamhet; kultur- och fritidsförvaltning; Forshaga kommun.;

  Sammanfattning : This study is meant to analyse the purpose of reorganizing cultural activities within the municipal political and management organization, how such a procedure progresses, and to which extend the organizational location reflects the role of cultural activities in the municipal. To depict the procedure of reorganizing cultural activities in the municipal organization I used qualitative content analysis. LÄS MER

 2. 2. Kultur för äldre : En jämförande studie av två svenska kommuners satsningar på kultur för äldre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Gustafson; [2020]
  Nyckelord :Äldre; kultur; hälsa; Skot-Hansen; rationaliteter; instrumentalitet; Karlstad kommun; Örebro kommun.;

  Sammanfattning : This study explores cultural activities aimed at the elderly in two Swedish municipalities, Karlstad and Örebro, and investigate what motivates them. These activities are mainly organized in the area of care or preventive activities. LÄS MER

 3. 3. Görandets rationaliteter. : En kvalitativ studie i vilka rationaliteter som ligger till grund för det politiska handlandet.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Märtha Westerholm; [2018]
  Nyckelord :bottom-up approach; social policy; integration studies; rationalities; bottom-up perspektiv; socialpolitik; integrationsstudier; rationaliteter;

  Sammanfattning : This bottom-up study argue that making of social politics occurs in the meeting between the citizen and the representative of state. In order to generate a deeper understanding of the production of politics, the aim of this study was to identify expressed motivators and arguments in relation to a specific policy, which would unveil the underlying rationalities of actions taken by the specific actors. LÄS MER

 4. 4. Att styra på avstånd: en governmentalitetsanalys av EU:s CSR-policy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cornelia Lindvall Pranell; [2017]
  Nyckelord :EU; styrningsmentalitet; governmentality; governmentalitet; CSR; företags sociala ansvar; policy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen analyserar EU:s CSR-policy utifrån ett governmentalitetsperspektiv. I en grundläggande bemärkelse är företags sociala ansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), om att styra någons beteende att agera ansvarsfullt. LÄS MER

 5. 5. Den sjuka vårdcentralen : Om läkekonst som motstånd och möjlighet i en marknadsstyrd sjukvård

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Leila Tamaddon; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; phronesis; art of medicine; physician; patient; New Public Management; burnout; alienation; biopolitics; empathy; resistance; praktisk kunskap; fronesis; läkekonst; läkare; patient; New Public Management; utmattning; alienation; biopolitik; empati; motstånd;

  Sammanfattning : Denna essä syftar till att belysa och problematisera rådande ekonomiska och management-baserade styrningsformer och dess effekter inom hälso- och sjukvårdssystemet genom att undersöka hur läkekonsten och allmänläkares praktiska kunskap påverkas i en marknadsstyrd vård. Utgångspunkten är en gestaltning av en allmänläkares arbetsdag på en vårdcentral i Stockholm. LÄS MER