Sökning: "Ravine"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Ravine.

 1. 1. Sustainable Drainage Systems Assessment and Optimisation-A case study for Lussebäcken Catchment, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Bernard Nsabimana; Néstor Utande Estallo; [2019]
  Nyckelord :Hydraulics; hydrology; Sustainable Drainage Systems; urban; Modeling; MIKE URBAN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increase of urbanization and climate change are one of the factors that have been highlighted to influence hydrography. This is resulting in an increase in peak flow within an urban watershed. Downstream flooding and increased pollution are the problems that arises. LÄS MER

 2. 2. Strukturgeologisk karaktärisering av Getåravinen : En visualisering av lineamentsstudie med prediktioner och modellering inför Ostlänken

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pierre Wikby; Ragnar Andersson; [2018]
  Nyckelord :Structural geology; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD; Strukturgeologi; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD;

  Sammanfattning : Ostlänken är en planerad höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping med stegvis byggstart från 2017, ett omfattande projekt som inkluderar totalt cirka 20 kilometer tunnel, varav en tunnel planeras att korsa Getåravinen. Undermarksbyggande är komplicerat och kontakt med svaghetszoner i berg innebär ökade risker för anläggning, miljö och omgivande fastigheter. LÄS MER

 3. 3. Slope processes and strength of material in silt rich ravines in Säterdalen, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pontus Westrin; Nils Melin; [2015]
  Nyckelord :Ravine; Silt Ravine; Silt; Cohesion; Shear ring; Shear stress; Angle of repose; LIDAR; Stress; Strength of material; Säterdalen; Raviner; Dalarna; Jord; Silt; Siltravin; Hållfasthet; Kohesion; Lidar;

  Sammanfattning : Slope processes are important to understand if we are to protect fragile environments. Every year slope development in weak soils put nearby infrastructure in risk zones of sliding and ravine erosion takes away field areal from farmers as they grow even larger. LÄS MER

 4. 4. Lidans ravinsystem. Historisk markanvändning och framtida skötsel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Helén Knutsson; [2014-01-08]
  Nyckelord :Natural pastures; biodiversity; ravine system; the rural development programme; environmental support; land-use history; landscape management; naturliga betesmarker; ravinsystem; Lidan; historisk markanvändning; skötsel; landskapsvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2013.... LÄS MER

 5. 5. Bergum en kulturbygd i gränslandet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonny Niklasson; [2012-03-20]
  Nyckelord :Cultural traditions history; social economic; urban history; natural assets; agriculture history;

  Sammanfattning : I have worked with Bergum in different courses on the IntegratedConservation of Built Environments program and I thought it was a veryinteresting subject. This is the main reason why I chosen to write mybachelor paper about Bergum.In 1650s Bergum was situated on the border between Sweden and Norway,because of that it occurred some war conflicts. LÄS MER