Sökning: "Raviner"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Raviner.

 1. 1. Luminescence Dating of Submarine Canyons: Application to the Monterey Canyon, California

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Catharina Heerema; [2016]
  Nyckelord :Luminescence dating; single grains; Monterey canyon; submarine canyon; sand waves; turbidites; Gravitationsflöde; marin ravin; Monterey Canyon; sanddeponering; sandvågor;

  Sammanfattning : Submarine canyons are major geomorphic features, transporting large quantities of sediments from land to the deep sea. These sediments contain nutrients, enabling life in the deep sea and potentially forming hydrocarbon reservoirs. LÄS MER

 2. 2. Cityscape Coaster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ola Jaensson; [2015]
  Nyckelord :Roller coaster; Ilinx; Situationism; Grasshopper; Parametric design; Public transport; Non-utilitarianism; Heartline; Cityscape; Tourism;

  Sammanfattning : Flykt i hög hastighet genom stadens raviner och klipplandskap, i en hängande berg-och-dalbanevagn med fötterna dinglande över stadslivet påverkas stadsuppfattningen av det visuella flödet. Hela tiden växlande g-krafter, ett lätt sommarregn och vinden i håret gör stadsupplevelsen fysisk på riktigt. LÄS MER

 3. 3. Slope processes and strength of material in silt rich ravines in Säterdalen, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pontus Westrin; Nils Melin; [2015]
  Nyckelord :Ravine; Silt Ravine; Silt; Cohesion; Shear ring; Shear stress; Angle of repose; LIDAR; Stress; Strength of material; Säterdalen; Raviner; Dalarna; Jord; Silt; Siltravin; Hållfasthet; Kohesion; Lidar;

  Sammanfattning : Slope processes are important to understand if we are to protect fragile environments. Every year slope development in weak soils put nearby infrastructure in risk zones of sliding and ravine erosion takes away field areal from farmers as they grow even larger. LÄS MER

 4. 4. Fjällstuga, Kittelfjäll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Marcus Engvall; [2012]
  Nyckelord :hållbart; stuga; traditonell; fjäll; skidor; solceller; snö; modern; vandrarhem; trä; sten;

  Sammanfattning : Människan har alltid velat utforska, utmana och bebygga otillgängliga platser. Jag fascineras av denna strävan, varför beger vi oss ut i naturen och kämpar mot vädrets krafter? I mitt examensarbete utfroskade jag möjligheten att skapa en byggnad i en extrem miljö. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av hotade och sällsynta växtarter på och kring Mösseberg, Falköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sanna Fant; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mösseberg är ett platåberg med intressant natur med en stor variation av biotoper och växtarter. I det här projektet har inventeringar utförts i bland annat slåttermarker, torrbackar, raviner, rasbranter, extremrikkärr och ädellövskog. LÄS MER