Sökning: "Rawa Nouri"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rawa Nouri.

 1. 1. Control over and inspections of the incoming flow of deliveries : A case study at Staples Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rawa Nouri; Ensar Dokaj; [2012]
  Nyckelord :Control of incoming flow of deliveries; inspections;

  Sammanfattning : Title: Control over and inspections of the incoming flow of deliveries Background: Staples experiences difficulties to get their incoming flow of deliveries to deliver on time. This is because Staples has a poor control of its suppliers in the current situation. LÄS MER

 2. 2. Möjligheterna till reducering av kapital i lager hos Företag X : Ämnesfördjupande arbete i logistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rawa Nouri; Mattias Klasson; Ensar Dokaj; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Logistikfördjupning,2FE02E,VT 2011 Författare: Ensar Dokaj, Mattias Klasson & Rawa Nouri Handledare: Helena Forslund Examinator: Åsa Gustafsson Titel: Möjligheterna till reducering av kapital i lager hos Företag X Företagspresentation: Företaget X är beläget i södra Sverige och har för närvarande 10 anställda och med en omsättning på cirka 20 miljoner kronor. Bakgrund/problemdiskussion: Logistiken har blivit allt viktigare för företags lönsamhet där kunder kräver snabba leveranser och hög tillgänglighet på artiklarna. LÄS MER