Sökning: "Razija Telo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Razija Telo.

  1. 1. Ledarskap på distans inom personlig assistans : Uppfattningar av påverkan på medarbetares lärande och uppfattningar av förändringar i verksamheten

    Magister-uppsats,

    Författare :Razija Telo; [2021]
    Nyckelord :leadership; distance leadership; personal assistance; learning; change processes in organizations;

    Sammanfattning : Introduction: The major changes which are in progress in today’s society affect, among other things, leadership that is exercised at a distance. In order for leaders of personal assistance organizations to be able to adapt their organization to the outside world, learning and leadership are crucial, and it is therefore important to explore how distance leaders in personal assistance perceive their impact on their employees' learning, and how these leaders perceive changes that take place in the organization. LÄS MER