Sökning: "Reading circles"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Reading circles.

 1. 1. User friendly Digital Book Circles - A Case study on Traditional and Digital Book Circles with suggested Guidelines

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Humans have an amazing drive to create communities and gather around common interests or activities. Book circles, both traditional and digital ones, are examples of that. People read a book and then discuss it together to enrich the reading experience. LÄS MER

 2. 2. Läsning utan eftertanke båtar föga : En undersökning av läsning och digital text i två digitala läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Mårten Starfelt; [2020]
  Nyckelord :läsning; digital text; läromedel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen görs det en undersökning vars syfte är att undersöka hur två digitala läromedel (Digilär svenska 1 för gymnasiet och Metafor 1) framställer momentet läsning och läsning av digital text. Undersökningen drivs av tre frågeställningar vilka behandlar läromedlens stoff kring digital text, uppgifternas kunskapsperspektiv och utnyttjande av det digitala mediets potential. LÄS MER

 3. 3. Gå i cirklar : litteratur, läsning och identitet i bokcirklar för gymnasieelever

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Nikolina Nordin; [2019]
  Nyckelord :Reading circles; reading communities; literary envisionments; critical literacy; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master thesis in library and information science is centered around two reading circles taking place at the libraries of Swedish upper secondary schools. The aim of the thesis is to study how the participants (ages 16-18) in the reading circles reflect on their own reading practices and their identities as readers. LÄS MER

 4. 4. Det utsträckta ordet : Om språkets etiska uppdrag i Pádraig Ó Tuamas diktsamling Sorry for Your Troubles

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Simon Neander; [2019]
  Nyckelord :Pádraig Ó Tuama; Northern Ireland; The Troubles; poetry and ethics; poetry and politics; language and ethics; literature and ethics; Pádraig Ó Tuama; The Troubles; Nordirland; poesi och etik; språk och etik; poesi och politik; litteratur och etik;

  Sammanfattning : This essay in an ethical reading of the Irish poet Pádraig Ó Tuama. My aim is to examine the ethical role of language in Ó Tuama’s poetry collection Sorry for Your Troubles (2013), and how it relates to conflict, trauma and the relation to the other. LÄS MER

 5. 5. Äldre vuxna och digital läsning : En enkätundersökning om användning och läsupplevelse

  Master-uppsats,

  Författare :Johanna Persson; [2019]
  Nyckelord :Äldre vuxna; läsupplevelse; digital läsning; digitala texter; enkätundersökning; materialitet; modalitet; makt;

  Sammanfattning : Framed by the concepts of power, materiality and modality, this study aims to disentangle if and how older adults and seniors read and experience digital texts. An additional aim is whether the reading experience differs between a printed text and a digital text. LÄS MER