Sökning: "Reading comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade orden Reading comprehension.

 1. 1. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER

 2. 2. Do I Teach What I Preach? A study on teachers’ beliefs and classroom practise for reading and reading strategies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Jansson; [2020]
  Nyckelord :explicit instruction; metacognitive awareness; reading; reading comprehension; reading strategies; socio-economic background; EFL ESL; teacher beliefs;

  Sammanfattning : To operate in our modern society an individual need to possess a well-rounded reading ability, and to know of and use reading strategies is crucial for learners to develop this ability. The present study sets out to explore the beliefs of Swedish English teachers regarding the significance of reading and reading strategies. LÄS MER

 3. 3. Att läsa i en tid med brist på tid : En studie av fyra lärares perspektiv gällande läsläxor och vad de anser krävs för att deras elever ska få tillräckligt med tid till läsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anton Selling; [2020]
  Nyckelord :Leisure reading; reading homework; reading coherence; reading culture and the pupil’s responsibility.; Fritidsläsning; läsläxor; läsförståelse och läskultur och elevens ansvar;

  Sammanfattning : It is difficult to find time to read books today, when many other media compete for your spare time. Is the time that pupils get to read in schools enough to make them proficient readers? In Sweden some teachers debate that the homework is a solution to find more time for the pupils to read, while others debate that avoiding homework will make their teaching more equivalent. LÄS MER

 4. 4. Läsförstëlse är viktigt! : En kvalitativ undersökning om hur några F-3-lärare arbetar med och bedömer läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Semerson; [2020]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; högläsning; läsförståelse; läsförståelseundervisning; motivation; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare arbetar med läsförståelse samt med bedömning av läsförståelse. Materialet består av semistrukturerade intervjuer med åtta F–3-lärare. LÄS MER

 5. 5. Graphic Novels as a Teaching Resource for Improving L2 English Reading Comprehension

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ronja Cato; Kate Ehmann; [2020]
  Nyckelord :reading comprehension; visual literacy; graphic novels; ESL; L2 English;

  Sammanfattning : Swedish L2 English pupils are required to develop their reading comprehension all while they are reading less and less during their free time. At the same time, Swedish students’ PISA scores are slowly but surely increasing. However, the PISA 2018 scores also show that 18% of the tested students do not reach the lowest acceptable level. LÄS MER