Sökning: "Real Estate Agent"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Real Estate Agent.

 1. 1. Fastighetsmäklarens kontrollplikt - En fastighetsmäklares kontrollplikt av samtycke vid överlåtelse av fast och lös egendom i de fall säljande part har ingått äktenskap i land utanför Sverige men inom den Europeiska unionen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Olin Emma; Beijner Anna; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Kontrollplikt; Fastighetsmäklare; Bostadsrätt; Äktenskap; Samtycke; Real estate agent; Property; Condominium; Marriage; Consent;

  Sammanfattning : Inom den svenska familjerätten finns ett antal förfogandeinskränkningar till följd av äktenskap, vilka kan hindra en make från att självmant ta beslut rådande egendom. Däribland finns ett hinder att överlåta fast och lös egendom utan den andra makens samtycke. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

  Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens ekonomiska incitament i relation till uppdragsgivarens intressen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Gissler; Ebba Hofström; [2019]
  Nyckelord :incitament; asymmetrisk information; provision; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats görs en rättsekonomisk analys av huruvida fastighetsmäklarens ekonomiska incitament samspelar med uppdragsgivarens intressen samt hur olika ersättningsformer påverkar fastighetsmäklarens incitament och prestation. Att fastighetsmäklaren har intressen som uppdragsgivaren inte delar har blivit erkänt av lagstiftaren. LÄS MER

 4. 4. Organisationskultur inom mäklarbyråer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :Business culture; Real estate agencies; Team spirit; Teamwork.; Organisationskultur; Mäklarbyråer; Teamkänsla; Lagarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva den organisationskultur som företagsledare av mäklarbyråer försöker att skapa för de anställda att verka i. Med en kvalitativ ansats samlades data in genom semistrukturerade intervjuer via telefon eller ansikte mot ansikte. LÄS MER

 5. 5. Mäklarstudenters förväntningar och fastighetsmäklaryrkets verklighet - En kvalitativ studie om hur man bättre kan förbereda mäklarstudenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Hellqvist; Madeleine Johansson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Förväntningar; Praktik; Provisionslön; Utbildning; Stress; Avregistrering;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklaryrket anses vara ett statusyrke och förknippas ofta med lyx och lättförtjänta pengar. Redan tidigt under utbildningen får dock mäklarstudenterna höra att en stor del av dem inte kommer att arbeta som fastighetsmäklare inom ett par år, vilket också visar sig stämma när utbildningen är avslutad. LÄS MER