Sökning: "Real Estate Agent"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Real Estate Agent.

 1. 1. Fastighetsmäklarens relation till skatterättslig rådgivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alice Yxhufvud; Sharon Ma Rabii; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Rådgivningsplikt; Oäkta förening; Skatterättslig rådgivning;

  Sammanfattning : Det åligger en fastighetsmäklare att utföra sitt uppdrag med omsorg och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. En fastighetsmäklares arbete aktualiserar rådgivning vid upprepade tillfällen under hela förmedlingsuppdraget. LÄS MER

 2. 2. Den kommersiella transaktionsprocessen för fastigheter i Sverige : En jämförande analys av transaktionsrådgivarrollen och fastighetsmäklarrollen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Lilja Obroucka; [2020]
  Nyckelord :Commercial real estate; Transaction advisory; Realty; Kommersiella fastigheter; transaktionsrådgivning; fastighetsmäkleri;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar transaktionsrådgivarrollen genom en jämförelse av transaktionsprocesserna fastighetsmäklaren respektive transaktionsrådgivaren verkar i. För den stora allmänheten är rollen som transaktionsrådgivare tämligen okänd. LÄS MER

 3. 3. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 4. 4. Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rut Lindqvist; Marcus Privén; [2020]
  Nyckelord :Pappaledighet; Faktorer; Organisationskultur; Fastighetsmäklare; Mäklarbransch; Real estate brokerage industry; Paternity leave; Factors; Organizational culture; Real estate agent;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka vilka faktorer fastighetsmäklare anser påverka valet att ta ut pappaledighet och vilken roll organisationskulturen har i detta. Målet med studien är att svara på följande frågor: ● Vilka faktorer anger pappor i fastighetsmäklarbranschen som avgörande för valet att ta ut pappaledighet? ● Vilken roll spelar organisationskulturen? Studiens resultat har baserats på sex kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer med fastighetsmäklare som antingen ska, är eller har varit pappalediga. LÄS MER

 5. 5. Mäklarens påverkan på det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nicolina Dellhage; Rebecka Alskog; Lisa Lavin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa de köprättsliga konsekvenser parterna i en försäljning får av att fastighetsmäklare använder sig av olika förbehåll och garantier i ett köpekontrakt. Mäklare påverkar felansvaret mellan säljare och köpare vid utformandet av köpekontrakt genom att använda klausuler och garantier. LÄS MER